כניסה לאזור האישי

"אנליסט אי.אמ.אס שירותי ניהול השקעות בע"מ" נמנית עם החברות הוותיקות והמנוסות בניהול השקעות בשוק ההון בישראל. 
החברה נוסדה בשנת 1985, והחל  משנת 1994 הינה חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
קבוצת אנליסט מנהלת כ-12.9 מיליארד ש"ח* עבור עשרות אלפי לקוחות פרטיים ומוסדיים.
אהוד שילוני ושמואל לב, ממייסדי החברה, מכהנים כדירקטורים ומובילים את אסטרטגיית ההשקעות של הקבוצה מיום הקמתה.
איציק שנידובסקי, הינו המנהל הכללי של הקבוצה.
צוות ניהול ההשקעות מונה כ-20 מנהלי השקעות ואנשי מחקר מקצועיים ועתירי ניסיון בניתוח  והשקעה בחברות ישראליות.
שירותי ניהול ההשקעות של אנליסט כוללים:
ניהול תיקי השקעות - חברת הבת "אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ" מנהלת תיקי השקעות ברמות סיכון שונות ללקוחות פרטיים ומוסדיים.
 ניהול קרנות נאמנות - חברת הבת "אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ מנהלת קרנות בנאמנות, מרביתן מיועדות להשקעה לטווח הבינוני והארוך.
ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות - חברת הבת "אנליסט קופות גמל בע"מ" מנהלת קופות גמל, קרנות השתלמות וקופה מרכזית לפיצויים במגוון מסלולי השקעה.
*נכון לתאריך 31.12.14
 

  מה משדרות אג"ח סלקום ופרטנר?

בפעם הקודמת שעלה חשש ליכולת חברות הסלולר לעמוד בהתחייבויותיהן , לפני כשנתיים, ההכנסות פר מנוי היו גבוהות יותר, והשתיים נאלצו לחתוך בשומנים ובדיבידנד *הסיבוב הנוכחי תופס אותן במצב מורכב בהרבה 
                                                                                                                                                                                                    קרא עוד

 אנליסט חודשי - מה עשו השווקים בדצמבר?

נושא בזרקור - שנת האג"ח הקונצרניות שהייתה, ומבט לזו שתהיה                                                                                                   קרא עוד

 

-
-

 נבחרת קופות הגמל וקרנות ההשתלמות לתאריך 31.12.2014

אנליסט גמל כללי

תשואה מתחילת שנה 4.87%
תשואה 12 חודשים אחרונים 4.87%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 7.77%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 6.19%
מדד אלפא -0.24%
לפרטים המלאים לחץ כאן

אנליסט גמל כללי ב'

תשואה מתחילת שנה 3.38%
תשואה 12 חודשים אחרונים 3.38%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 9.61%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 6.72%
מדד אלפא -0.24%
לפרטים המלאים לחץ כאן

אנליסט השתלמות כללי

תשואה מתחילת שנה 4.96%
תשואה 12 חודשים אחרונים 4.96%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 7.81%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 6.17%
מדד אלפא -0.24%
לפרטים המלאים לחץ כאן

אנליסט השתלמות כללי ב'

תשואה מתחילת שנה 3.38%
תשואה 12 חודשים אחרונים 3.38%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 8.84%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 6.17%
מדד אלפא -0.60%
לפרטים המלאים לחץ כאן
ניהול תיקי השקעות.
אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. *אין באמור לעיל כדי להוות המלצה לרכישת יחידות בקרן. *רכישת יחידות תתבצע בהתבסס על תשקיף בתוקף והדיווחים במידיים בלבד. *אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. *אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח על תשואה דומה בעתיד. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות. רכישת יחידות בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים בלבד. *שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007, ראה מקרא פרופיל חשיפה: 0-ללא חשיפה למניות; 1-חשיפה של עד 10% למניות בערך מוחלט; 2-חשיפה של עד 30% למניות בערך מוחלט; 3-חשיפה של עד 50% למניות בערך מוחלט; 4-חשיפה של עד 120% למניות בערך מוחלט; 0-ללא חשיפה למט"ח בערך מוחלט; A-חשיפה של עד 10% למט"ח בערך מוחלט; B-חשיפה של עד 30% למט"ח בערך מוחלט; C-חשיפה של עד 50% למט"ח בערך מוחלט; D-חשיפה של עד 120% למט"ח בערך מוחלט . *ט.ל.ח. *משמעות סימן הקריאה הינה כי שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה עשוי לעלות על שיעור החשיפה המקסימלי של הקרן למניות. אג"ח שאינן בדירוג השקעה = אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו, או שאינן מדורגות כלל. במקרה בו ירד דירוג אג“ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג ההשקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום החישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה (למעט בקרנות הנאמנות: אנליסט ((OBמודל דירוג פנימי, אנליסט (OA)אג”ח ללא מניות ואנליסט (OB) תיק השקעות ללא מניות, בהן יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות תוך שלושה חודשים מהיום שבו החלה החריגה ולמעט אנליסט (0O) כספית שבה יש להתאים את מדיניות ההשקעות באופןו מיידי).

תשואה החודש=תשואה לתקופה: 1.12.14-31.12.14 *תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים=תשואה לתקופה: 1.1.14-31.12.14 * תשואה מתחילת שנה= 1.1.14-31.12.14*תשואה 3 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 1.1.12-31.12.14 *תשואה 5 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 1.1.10-31.12.14 *תשואה 10 שנים אחרונות=תשואה לתקופה: 1.01.05-31.12.14.


היקף הנכסים והתשואות נלקחו ממאגרי החברה. התפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה:01/14-12/14; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה:01/14-12/14; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 01/12-12/14; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 01/10-12/14; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות:01/10-12/14 מקור: גמל-נט, אתר משרד האוצר. מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות. תשואות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין בתשואות העבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. במסלולי השקעה מסויימים בעלי הקף נכסים ו/או תקופת קיום נמוכים, תפורסמנה תשואות לתקופות קצרות בלבד וזאת בהתאם לכללי האוצר. לחברה זיקה למוצריה המנוהלים והמשווקים על ידה. אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות וכן אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק פנסיוני.

 

אנליסט מחזיק בהיתר עיסקא הניתן על ידי מכון כתר לכלכלה עפ"י התורה - בנשיאות הגרז"נ גולדברג שליט"א.

 


כל הזכויות שמורות אנליסט אי.אמ.אס. שרותי ניהול השקעות בע"מ ©
מגדל אלרוב, שדרות רוטשילד 46, תל אביב 66883. טל. 03-7147147 פקס. 03-7147142 דוא"ל: analyst@analyst.co.il