אנליסט השתלמות כללי
עיקרי מדיניות השקעה

מסלול בו תתבצענה השקעות הקרן לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחוקתי.

לצפייה במדיניות ההשקעות לשנת 2016 -  לחץ כאן

ן


תשואות תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול
(מעודכן ל-31/12/2015)

מתחילת השנה 1.04%
12 חודשים אחרונים 1.04%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 5.20%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 3.80%
מדד אלפא 0.12%
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי משרד האוצר. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

מידע כללי


מנהל השקעות ערן גולדרינג
מ.ה 560
ח.פ החברה המנהלת 511880460
דמי ניהול שנתיים (ב-%) 1.50
היקף נכסים באלפי ש''ח 1,943,693
תחילת פעילות 01/1997
הבנק המתפעל הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
קידוד מוצר: 511880460-00000000000560-0560-000


לפרטים נוספים:
1-800-20-30-40
gemel@analyst.co.il
אחזקות נבחרות בקרן (מעודכן ל-31/12/2015)


שם נייר ערך% אחזקה
ממשל שקלית 0217 2.3
Powershares QQQ 2
ISHARES DAX DE 1.9
מ.ק.מ 816 1.9
ממשל שקלית 1026 1.8

התפלגות נכסי הקרן (מעודכן ל-31/12/2015)

ריכוז נתונים לשנת 2014 ב-%

תשואה נומינלית ברוטו 4.96
תשואה נומינלית נטו 4.15
תשואה מצטברת (2011-2014)* 19.30
ממוצע תשואות שנתי (2011-2014)* 4.51
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות מיתרה צבורה לפי תקנונה 2.00
שיעור דמי הניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.78
שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקופה בפועל 0.04
*תשואה נומינלית ברוטו משנת 2011 או שנת פעילות ראשונה


היקף הנכסים והתשואות נלקחו ממאגרי החברה. התפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה:01/15-12/15; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה:1/15-12/15; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 1/13-12/15; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 1/11-12/15; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות:1/11-12/15 .מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות. (מקור: גמל-נט, אתר משרד האוצר). תשואות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין בתשואות העבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. במסלולי השקעה מסויימים בעלי הקף נכסים ו/או תקופת קיום נמוכים, תפורסמנה תשואות לתקופות קצרות בלבד וזאת בהתאם לכללי האוצר. לחברה זיקה למוצריה המנוהלים והמשווקים על ידה. אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות וכן אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק פנסיוני. 
אנליסט מחזיק בהיתר עיסקא הניתן על ידי מכון כתר לכלכלה עפ"י התורה - בנשיאות הגרז"נ גולדברג שליט"א. 
כל הזכויות שמורות אנליסט אי.אמ.אס. שרותי ניהול השקעות בע"מ ©
מגדל אלרוב, שדרות רוטשילד 46, תל אביב 66883. טל. 03-7147147 פקס. 03-7147142 דוא"ל: analyst@analyst.co.il