צור קשר
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

עיקרי מדיניות השקעה

 
נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-31/12/2019)
תשואה מתחילת השנה 16.27%
תשואה 12 חודשים אחרונים 16.28%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות
מדד אלפא
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 11366
ח.פ החברה המנהלת 511880460
היקף נכסים באלפי ש''ח 67,110
תחילת פעילות 01/2017
הבנק המתפעל הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
קידוד מוצר:
511880460-00000000009641-11366-000

אחזקות בולטות בקופה
(מעודכן ל-31/12/2019)
שם נייר ערך% אחזקה
SPDR Trust Series 1 6.6
Powershares QQQ 3.8
ממשל שקלית 0421 3.2
פועלים 1.7
ISHARES DAX DE 1.5

התפלגות נכסי הקופה באחוזים
(מעודכן ל-31/12/2019)
חשיפה אפקטיבית למניות: 45.76%

ריכוז נתונים לשנת 2018 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו -1.94
תשואה נומינלית נטו -1.94
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 0.23
שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.00
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.05
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.02

מידע נוסף
moreInfo  
 

מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצרהתפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 1/19-6/19; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 7/18-6/19; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 7/16-6/19; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 7/14-6/19; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 7/14-6/19. מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.