אנליסט השתלמות כללי
עיקרי מדיניות השקעה

מסלול בו תתבצענה השקעות הקרן לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחוקתי.


מידע כללי


מנהל השקעות ערן גולדרינג
מ.ה 560
ח.פ החברה המנהלת 511880460
דמי ניהול שנתיים (ב-%) 1.50
היקף נכסים באלפי ש''ח 1,943,693
תחילת פעילות 01/1997
הבנק המתפעל הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
קידוד מוצר: 511880460-00000000000560-0560-000


לפרטים נוספים:
1-800-20-30-40
gemel@analyst.co.il
אחזקות נבחרות בקרן (מעודכן ל-31/12/2015)


שם נייר ערך% אחזקה
ממשל שקלית 0217 2.3
Powershares QQQ 2
ISHARES DAX DE 1.9
מ.ק.מ 816 1.9
ממשל שקלית 1026 1.8

התפלגות נכסי הקופה (מעודכן ל-31/12/2015)

ריכוז נתונים לשנת 2015 ב-%

תשואה נומינלית ברוטו 1.04
תשואה נומינלית נטו 0.31
תשואה מצטברת (2011-2015) 20.51
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 2.00
שיעור דמי הניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.73
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.06
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.03


ביום 1.1.2016 מיזגה החברה לתוך מסלול אנליסט השתלמות כללי ב' מ.ה. 962 (המסלול הממזג) את מסלול אנליסט השתלמות כללי מ.ה. 560 (המסלול המתמזג) בשל יישום הוראות חוזר הממונה "מסלולי השקעה בקופות גמל" מיום 16.9.2015. המסלול הממוזג נקרא "אנליסט השתלמות כללי" (מ.ה. 962).

היקף הנכסים והתשואות נלקחו ממאגרי החברה. התפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין בתשואות העבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. במסלולי השקעה מסויימים בעלי הקף נכסים ו/או תקופת קיום נמוכים, תפורסמנה תשואות לתקופות קצרות בלבד וזאת בהתאם לכללי האוצר. לחברה זיקה למוצריה המנוהלים והמשווקים על ידה. אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות וכן אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק פנסיוני. 
אנליסט מחזיק בהיתר עיסקא הניתן על ידי מכון כתר לכלכלה עפ"י התורה - בנשיאות הגרז"נ גולדברג שליט"א. 
כל הזכויות שמורות אנליסט אי.אמ.אס. שרותי ניהול השקעות בע"מ ©
מגדל אלרוב, שדרות רוטשילד 46, תל אביב 66883. טל. 03-7147147 פקס. 03-7147142 דוא"ל: analyst@analyst.co.il