צור קשר
קרן השתלמות
אנליסט השתלמות כללי

עיקרי מדיניות השקעה

מסלול בו תתבצענה השקעות הקרן לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחוקתי.
לצפייה במדיניות ההשקעות לשנת 2015 - לחץ כאן
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 560
ח.פ החברה המנהלת 511880460
דמי ניהול שנתיים (ב-%) 1.50
היקף נכסים באלפי ש''ח 1,943,693
תחילת פעילות 01/1997
הבנק המתפעל הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
קידוד מוצר:
511880460-00000000000560-0560-000

אחזקות נבחרות בקרן
(מעודכן ל-31/12/2015)
שם נייר ערך% אחזקה
ממשל שקלית 0217 2.3
Powershares QQQ 2.0
ISHARES DAX DE 1.9
מ.ק.מ 816 1.9
ממשל שקלית 1026 1.8

התפלגות נכסי הקרן
(מעודכן ל-31/12/2015)
השקעות אחרות 3.0% פקדונות והלוואות 1.5% מניות  ו וני"ע סחירים  אחרים 35.2% אג"ח קונצרניות סחירות  27.9%  אג"ח ממשלתיות  סחירות 22.3% מזומנים ושווי מזומנים 10.2% 10.19% 10.19% 22.28% 22.28% 27.87% 27.87% 35.16% 35.16% 1.50% 1.50% 3.00% 3.00%

ריכוז נתונים לשנת 2014 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו 1.04
תשואה נומינלית נטו 0.31
תשואה מצטברת (2011-2015) 20.51
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 2.00
שיעור דמי הניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.73
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.06
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.03
*תשואה נומינלית ברוטו משנת 2011 או שנת פעילות ראשונה

לפרטים נוספים: 03-7147177 gemel@analyst.co.il

היקף הנכסים והתשואות נלקחו ממאגרי החברה. התפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 01/17-05/17; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 06/16-05/17; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 06/14-05/17; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 06/12-05/17; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 06/12-05/17. מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות. (מקור: גמל-נט, אתר משרד האוצר). 


תשואות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין בתשואות העבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. במסלולי השקעה מסויימים בעלי הקף נכסים ו/או תקופת קיום נמוכים, תפורסמנה תשואות לתקופות קצרות בלבד וזאת בהתאם לכללי האוצר. לחברה זיקה למוצריה המנוהלים והמשווקים על ידה. אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות וכן אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק פנסיוני

כל הזכויות שמורות אנליסט אי.אמ.אס. שרותי ניהול השקעות בע"מ ©
מגדל אלרוב, שדרות רוטשילד 46, תל אביב 6688312. טל. 03-7147147 פקס. 03-7147142 דוא"ל: analyst@analyst.co.il