אנליסט אי.אמ.אס. שרותי ניהול השקעות בע"מ

דירקטוריון ובעלי תפקידים - אנליסט אי.אמ.אס שרותי ניהול השקעות בע"מ

דירקטוריון החברה
אהוד שילוני
יו"ר הדירקטוריון
שמואל לב
דירקטור
נעמי שפירא, עו"ד
דח"צית
אפרים אברהם, עו"ד
דח"צ
אבי דרכסלר, עו"ד
דירקטור
ועדת ביקורת
נעמי שפירא, עו"ד
אפרים אברהם, עו"ד
אבי דרכסלר, עו"ד
מבקר פנים
אריאל פינקלר, רו"ח