אנליסט אי.אמ.אס. שרותי ניהול השקעות בע"מ

דירקטוריון ובעלי תפקידים - אנליסט אי.אמ.אס שרותי ניהול השקעות בע"מ

דירקטוריון החברה
אהוד שילוני
יו"ר הדירקטוריון
שמואל לב
דירקטור
נעמי שפירא, עו"ד
דח"צית
צבי פרידמן, עו"ד
דח"צ
אבי דרכסלר, עו"ד
דירקטור
ועדת ביקורת
נעמי שפירא, עו"ד
צבי פרידמן, עו"ד
אבי דרכסלר, עו"ד
מבקר פנים
אריאל פינקלר, רו"ח