צור קשר
אנליסט קופות גמל בע"מ

דירקטוריון חברת אנליסט קופות גמל בע"מ

דירקטוריון החברה
ד"ר צבי ליבר
יו"ר
אפרים אברהם, עו"ד
דח''צ
רינה שפיר
דח''צ
פז רביד
דח''צ
אילנה פרימו
דירקטורית
עידן גניס
דירקטור

נדב נחימוביץ'
דירקטור
ועדת השקעות
רינה שפיר
יו"ר
פז רביד
עידן גניס
ועדת ביקורת
אפרים אברהם, עו"ד

רינה שפיר
פז רביד
דירקטוריון – מתכנס ל- 8 ישיבות בשנה לפחות 
ועדת ביקורת – מתכנסת ל- 6 ישיבות בשנה לפחות 
ועדת השקעות – מתכנסת אחת לשבועיים