אנליסט קופות גמל בע"מ

אנליסט גמל להשקעה - להרוויח מכל העולמות


                                                            

יותר ויותר אנשים היום מבינים שחיסכון הוא דבר הכרחי, הרבה מהם גם מבינים שלצד החיסכון מקרנות הפנסיה המופרשות מהשכר דרך המעסיק, כדאי לשים עוד קצת כסף בצד ולפתוח אפיק חיסכון פרטי.
אבל היכן כדאי להשקיע את הכסף הזה? ולמה?

למגרש החיסכון הפנסיוני הצטרף שחקן חדש "קופת גמל להשקעה".
קופת גמל זו להשקעה הינה מכשיר חיסכון נזיל בכל עת המנצל יתרונות של השקעה בשוק ההון ובקופות הגמל ומתאים לכל גיל ולכל מטרה. 


יתרונותיה של קופת גמל להשקעה:

• הכספים ניתנים למשיכה בכל עת
• ניהול השקעות מותאם אישית באמצעות מגוון מסלולי השקעה
• העברת כספים בין מסלולי השקעה ללא תשלום מס
• תשלום מס רווחי הון רק בעת משיכת הכספים
• פטור ממס רווחי הון למושכים את הכספים כקצבה בגיל פרישה

למי מתאימה הקופה החדשה ולמה?

התשובה לשאלה הזו היא פשוטה מאוד-לכולם.
קופת הגמל החדשה מתאימה לכולם. בעיקר בגלל הגמישות שבה, בעיקר בזכות אפשרות משיכת הכספים המוקדמת. כי אף פעם אי אפשר באמת לדעת מתי נצטרך את הכסף.

הקופה מתאימה לצעירים שרק החלו את דרכם בעולם העבודה, היא מתאימה לזוגות ולמשפחות עם ילדים שרוצים ביטחון כלכלי נוסף להם ולילדיהם לטווח הקצר או הארוך והיא מתאימה גם לבני 50 פלוס שרוצים להשקיע עבור המשפחה או עבור עצמם. 


אנליסט מנהלת 7 מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות המאפשרות התאמה אישית לצרכיך  
אנליסט גמל להשקעה
שם המסלול
עיקרי מדיניות השקעה
אנליסט גמל להשקעה כללי
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ולשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
אנליסט גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות
נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 20% מנכסי המסלול.
אנליסט גמל להשקעה מניות
נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שהונפקו בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
אנליסט גמל להשקעה חו"ל
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
אנליסט גמל להשקעה אג"ח
נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
אנליסט גמל להשקעה פאסיבי-כללי
נכסי המסלול יושקעו במדדים שונים בכפוף להוראות הדין ולשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
אנליסט גמל להשקעה שקלי טווח קצר
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לא צמודים שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
 להלן פרטים בנושא: ריכוז דרכי הפקדה קופת גמל/קרן השתלמות/גמל להשקעה:

דרכי הפקדה גמל להשקעה
הנחיות הפקדה והעברה בנקאית - גמל להשקעהכפוף לתקנון קופת הגמל להשקעה וההסדר התחוקתי. סך כל ההפקדות השנתיות בכל קופות הגמל להשקעה בכל החברות המנהלות, לכל חוסך, מוגבל ל- 70,000 ₪ בכל שנת כספים. הסכום האמור צמוד לשיעור עליית המדד שהיה ידוע ב- 1.7.16 כפי שיעודכן מדי 1 לינואר בכל שנה. משיכת הכספים כקצבה תתאפשר ע”יהעברתם לקופת גמל לקצבה ובהתאם להוראות הדין. המידע שמופיע לעיל הינו מידע תמציתי בלבד ואין בו כדי למצות או להוות תחליף להוראות כל דין, רשות  מוסמכת או נהלי החברה, כפי שיהיו מעת לעת והוא נכון למועד פרסומו (נובמבר 2016). אנליסט קופות גמל בע”מ עוסקת בשיווק פנסיוני ולה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ או שיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ / שיווק פנסיוני או ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי.


היקף הנכסים והתשואות נלקחו ממאגרי החברה.  לחברה זיקה למוצריה המנוהלים והמשווקים על ידה. אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות וכן אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק פנסיוני. 
אנליסט מחזיק בהיתר עיסקא הניתן על ידי מכון כתר לכלכלה עפ"י התורה - בנשיאות הגרז"נ גולדברג שליט"א.