אנליסט קופות גמל בע"מ

דו"חות מנהליים

מדיניות השקעות

שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
מדיניות השקעה צפוייה ל- 2021, עדכון מיום 12.04.21, שינוי גבולות החשיפה במסלולים: אנליסט גמל לבני 50 ומטה, אנליסט גמל לבני 50-60, אנליסט השתלמות כללי, אנליסט קופה מרכזית לפיצויים, אנליסט חיסכון לכל ילד סיכון בינוני, אנליסט גמל להשקעה כללי
מדיניות השקעה צפוייה לשנת 2021
מדיניות השקעות צפויה לשנת 2020, עדכון מיום 19.8.20 ,שינוי מדיניות במסלול חסכון לילד סיכון בינוני
מדיניות השקעות צפויה לשנת 2020, עדכון מיום 09.02.20 בתוקף החל מ 01.01.20,הוספת מדדי ייחוס באפיק מזומן ומטח
מדיניות השקעה צפוייה לשנת 2020
מדיניות השקעה צפוייה ל-2019, עדכון מיום 25.11.2019, שינוי גבלות חשיפה במסלול אנליסט גמל לבני 50 ומטה
מדיניות השקעה צפוייה לשנת 2019
מדיניות השקעה צפוייה לשנת 2018
מדיניות השקעה צפוייה ל- 2017, עדכון מיום 18.09.2017, שינוי גבולות החשיפה במסלול אנליסט קופה מרכזית לפיצויים.
מדיניות השקעות צפויה ל- 2017, עדכון מיום 26.6.2017, שינוי מדדי ייחוס במסלולים גמל להשקעה כללי וגמל 50-60.


מדיניות השקעות לשנת 2017
מדיניות השקעות לשנת 2016 עדכון מיום 20.12.2016, בתוקף החל מ- 01.12.2016 בגין הוספת מסלולים אנליסט השתלמות פאסיבי כללי, אנליסט גמל להשקעה כללי, אנליסט גמל להשקעה פאסיבי כללי, אנליסט גמל פאסיבי – מדדי אג"ח, אנליסט גמל להשקעה אג"ח, אנליסט גמל להשקעה חו"ל, אנליסט גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות, אנליסט גמל להשקעה מניות, אנליסט גמל להשקעה שקלי טווח קצר.


מדיניות השקעות לשנת 2016
מדיניות השקעות לשנת 2016, עדכון מיום 09.11.2015 בתוקף החל מ-01.01.2016 בגין אנליסט גמל אג"ח; אנליסט גמל ישראל; אנליסט גמל אג"ח עד 10% מניות; אנליסט השתלמות אג"ח עד 10% מניות; אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% מניות; אנליסט השתלמות כללי וגמל חו"ל.
מדיניות השקעות לשנת 2015, עדכון מיום 22.6.2015 שינוי גבולות שיעור החשיפה הצפוי במט"ח במסלול אנליסט השתלמות כללי עד 20% במניות
מדיניות השקעות לשנת 2015, עדכון מיום 26.2.2015 בתוקף החל מ-5.3.2015 בגין הוספת מסלול אנליסט השתלמות חו"ל, החל מ- 2.2.2015 בגין עדכון מדדי ייחוס במסלול אנליסט גמל כללי חו"ל. במסלולים אנליסט גמל כללי ואנליסט השתלמות כללי בתוקף החל מ- 17.2.2015 בגין עדכון מדדי ייחוס. 
מדיניות השקעות לשנת 2015
מדיניות השקעות לשנת 2014, עדכון מיום 24.11.2014 בתוקף החל מ-31.12.2014 בגין הוספת מסלול השתלמות כללי עד 20% מניות
מדיניות השקעות לשנת 2014
מדיניות השקעות צפויה ל- 2013, עדכון מיום 30.10.2013
בתוקף החל מ-1.11.2013 בגין הוספת מסלול כללי עד 10% מניות
מדיניות השקעות צפויה ל -2013, עדכון מיום 8.7.2013,
שינוי מדדי ייחוס במסלול אנליסט גמל כללי חו"ל
מדיניות השקעות צפויה ל-2013 עדכון מיום 2.5.2013
בתוקף החל מ-1.7.2013 עקב מיזוג קתדרה
מדיניות השקעות לשנת 2013 עדכון מיום 10.6.2013, עדכון בגין שינוי מדיניות צפויה וטווחי חשיפה במסלולי כללי ב' 
מדיניות השקעות לשנת 2013 עדכון מיום 18.3.2013 
בגין עדכון מדד IBOXX במסלול גמל כללי חו"ל
מדיניות השקעות לשנת 2013
מדיניות השקעות לשנת 2012 עדכון מיום 1.11.12
מדיניות ההשקעות לשנת 2012 עדכון מיום 17.10.12
בגין עדכון למסלול ההשקעות קתדרה כללי
מדיניות ההשקעות לשנת 2012 עדכון מיום 23.7.12
בגין עדכון למסלול ההשקעות קתדרה אג"ח
מדיניות ההשקעות לשנת 2012 עדכון מיום 10.7.12
בגין הוספת מסלול השקעות בקופה מרכזית לפיצויים
מדיניות ההשקעות לשנת 2012
מדיניות ההשקעות לשנת 2011
 
עוד דוחות
שם הטופס
DownloadFileImg
קובץ להורדה
הודעה בדבר השלמת מיזוג מסלולים
הודעה בדבר מיזוג מסלולים

דיווח עקרונות העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
מסמך עקרונות העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

ברבעון 1 2014 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 2 2014 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 3 2014 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 4 2014 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 1 2015 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 2 2015 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 3 2015 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 4 2015 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 1 2016 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 2 2016 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 3 2016 לא בוצע העברת עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 2 2014 לא בוצע העברת עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 1 2016 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 2 2016 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 3 2016 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 4 2016 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 1 2017 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 2 2017 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 3 2017 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 4 2017 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 1 2018 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 2 2018 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 3 2018 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 4 2018 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 1 2019 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 2 2019 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 3 2019 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 4 2019 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 1 2020 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 2 2020 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 3 2020 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 4 2020 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.
מדיניות תגמול 

שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
מדיניות תגמול מעודכנת מיום 15.12.2019
מדיניות תגמול מעודכנת מיום 22.5.2019
מדיניות תגמול מעודכנת מיום 18.2.2018
מדיניות תגמול מעודכנת מיום 28.11.2016
הודעה בדבר שינויים במדיניות התגמול 30.11.16
הודעה בדבר שינויים במדיניות התגמול 4.1.2016
מדיניות תגמול מעודכנת מיום 31.12.15
הודעה בדבר שינויים במדיניות התגמול 29.11.15
מדיניות תגמול מעודכנת מיום 24.11.15
מדיניות תגמול מיום 1.7.2014
מדיניות תגמול נושאי משרה לשנת 2014
מדיניות תגמול נושאי משרה לשנת 2013
מדיניות תגמול נושאי משרה לשנת 2012
מדיניות תגמול נושאי משרה 27.09.2011
עוד דוחות

תגמול לסכונים עבור קידום מכירות

שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
תגמול לסכונים עבור קידום מכירות
תגמול לסכונים עבור קידום מכירות


דוחות נוספים

שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
הנחיות עבודה להעברת מסמכים החתומים בחתימה ממוחשבת
תכנית הפרדה מבנית
אמות מידה לאיכות הממשל התאגידי
דו"ח תשואות משלים 2009
דו"ח תשואות יומיות 2008מיזוג קתדרה גמל ואנליסט גמל

שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
הודעה על כוונת מיזוג קתדרה ואנליסט
הודעה על השלמת מיזוג קתדרה ואנליסט  
דף זה בבניה ותחזוקה... 
דף מעודכן יעלה בקרוב