צור קשר
אנליסט קופות גמל בע"מ

תקנונים

אנליסט קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים
שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
תקנון החל מ- 25.10.2017
שינוי תקנון 24.10.2017
תקנון מסומן 24.10.2017
תקנון החל מ-1.1.2017
שינוי תקנון 30.10.2016
תקנון מסומן 13.10.2016
תקנון החל מ- 1.1.2016
שינוי תקנון 22.11.2015
תקנון מסומן 12.11.2015
תקנון החל מ- 1.11.2013
שינוי תקנון 10.10.2013
תקנון מסומן 9.10.2013
תקנון החל מ-26.8.2013
שינוי תקנון 26.8.2013
תקנון מסומן 25.8.2013
תקנון החל מ-1.7.2013
שינוי תקנון 17.3.2013
תקנון מסומן 17.2.2013
תקנון
שינוי תקנון  17.2.2013
תקנון מסומן  13.2.2013
שינוי תקנון 20.11.2012
תקנון מסומן 15.11.2012
שינוי תקנון 22.7.12
תקנון מסומן 17.7.12
שינוי תקנון 14.12.11
תקנון מסומן 01.06.11
שינוי תקנון 13.1.09
תקנון מסומן 20.11.08
אנליסט קרן השתלמות
שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
תקנון החל מ- 25.10.2017
שינוי תקנון 24.10.2017
תקנון מסומן 24.10.2017
תקנון החל מ- 1.1.2017
שינוי תקנון 7.11.2016
תקנון מסומן 3.11.2016
תקנון החל מה-1.1.2016
שינוי תקנון 22.11.2015
תקנון מסומן 11.11.2015
תקנון החל מ-5.3.2015
שינוי תקנון 20.1.2015
תקנון מסומן 18.1.2015
תקנון החל מה-31.12.2014
שינוי תקנון 24.11.2014
תקנון מסומן 17.11.2014
תקנון החל מ- 1.11.13
שינוי תקנון 15.9.13
תקנון מסומן 2.9.13
תקנון
שינוי תקנון 22.7.12
תקנון מסומן 17.7.12
שינוי תקנון 14.12.11
תקנון מסומן 01.06.11
שינוי תקנון 5.11.08
תקנון מסומן 5.11.08
אנליסט קופת גמל להשקעה
שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
תקנון החל מ- 28.12.16
שינוי תקנון 1.1.17
תקנון מסומן 27.12.16
תקנון קופת גמל להשקעה - אנליסט קופות גמל בע"מ
תקנון קופת גמל להשקעה 21.11.16
אנליסט קופת גמל להשקעה - חיסכון ארוך טווח לילד
שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
תקנון קופת גמל להשקעה - חיסכון ארוך טווח לילד - אנליסט קופות גמל בע"מ
הודעה בדבר תקנון קופת גמל להשקעה - חיסכון ארוך טווח לילד 6.12.16
אנליסט קופה מרכזית פיצויים
שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
תקנון
שינוי תקנון 10.7.12
תקנון מסומן 27.03.12
שינוי תקנון 5.11.08
תקנון מסומן 30.11.08
אנליסט קתדרה - הקופה מוזגה לתוך קופת אנליסט גמל הודעה על מיזוג 
שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
תקנון 25.10.2017
 
תקנון
 
שינוי תקנון  17.2.2013

תקנון מסומן  13.2.2013

שינוי תקנון 20.11.2012
תקנון מסומן 15.11.2012
שינוי תקנון 2009
תקנון מסומן 2009