צור קשר
אנליסט קופות גמל בע"מ

השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
מרכיבי תשואה ינואר עד ספטמבר 2019
מרכיבי תשואה ינואר עד דצמבר 2018
מרכיבי תשואה ינואר עד דצמבר 2017
דוחות חודשיים