אנליסט גמל להשקעה מניות

שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
מרכיבי תשואה ינואר עד דצמבר 2020
מרכיבי תשואה ינואר עד דצמבר 2019
מרכיבי תשואה ינואר עד דצמבר 2018
מרכיבי תשואה ינואר עד דצמבר 2017
דוחות חודשיים
 מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצר. התפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 2/20-1/21; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 2/20-1/21; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 2/18-1/21; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 2/16-1/21; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 2/16-1/21  מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.