צור קשר
אנליסט קופות גמל בע"מ

פתיחת חשבון קופת גמל/קרן השתלמות להפקדות חדשותעמית עצמאי

טפסים:
עליך למלא טופס בקשת הצטרפות לקופת גמל או טופס בקשת הצטרפות לקרן השתלמות ולצרף את המסמכים הבאים:
1. צילום תעודת זהות
2. אישור עוסק מורשה במקרה של פתיחת קרן השתלמות.
  
את טופס ההצטרפות והמסמכים הנדרשים יש לשלוח למשרדנו:
"אנליסט קופות גמל בע"מ"
מגדל אלרוב, שד' רוטשילד 46, תל אביב 6688312
ניתן לשלוח אלינו גם באמצעות דוא"ל: gemel@analyst.co.il

אפשרויות ההפקדה יפורטו במכתב ההצטרפות שיישלח לאחר קבלת הטפסים.

את הוראת מינוי המוטבים המצורפת לטופס ההצטרפות יש לשלוח למשרדינו לכתובת המצויינת לעיל במקור, במסירה אישית או בדואר

עמית שכיר 
 
טפסים:
עליך למלא טופס בקשת הצטרפות לקופת גמל או טופס בקשת הצטרפות לקרן השתלמות ולצרף צילום תעודת זהות.
את טופס ההצטרפות והמסמכים הנדרשים יש לשלוח למשרדנו:
"אנליסט קופות גמל בע"מ"
מגדל אלרוב, שד' רוטשילד 46, תל אביב 6688312
ניתן לשלוח אלינו גם באמצעות דוא"ל: gemel@analyst.co.il

אפשרויות ההפקדה העומדות בפני המעסיק, יפורטו במכתב ההצטרפות שיישלח אליו באופן ישיר לאחר קבלת הטפסים.

את הוראת מינוי המוטבים המצורפת לטופס ההצטרפות יש לשלוח למשרדינו לכתובת המצויינת לעיל במקור, במסירה אישית או בדואר