צור קשר
אנליסט קופות גמל בע"מ

מעבר בין מסלולים

עמית רשאי להעביר כספים ממסלול למסלול, או לחלק את כספי הקופה בין מספר מסלולים.
לשם כך, יש למלא טופס בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קופת גמל או טופס בקשה להעברת כספים בין מסלולים קופת גמל להשקעה או טופס בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קרן השתלמות והעברת הכספים תתבצע תוך 3 ימי עסקים, בהתאם לתנאים הקבועים בטופס.

את טופס הבקשה להעברת הכספים בין מסלולים יש לשלוח למשרדנו:
"אנליסט קופות גמל בע"מ"
שד' רוטשילד 46,
תל אביב 6688312

ניתן לשלוח אלינו גם באמצעות דוא"ל: anapidyonot@analyst.co.il

למידע בנושא מסלולי קופות הגמל  וקרנות ההשתלמות