צור קשר
אנליסט קופות גמל בע"מ

העברת חשבון קופת גמל/קרן השתלמות


עמית עצמאי

טפסים:
יש למלא טופס בקשת הצטרפות לקופת גמל או טופס בקשת הצטרפות לקרן השתלמות וטופס בקשת העברה לקופת גמל/קרן השתלמות, לצרף צילום תעודת הזהות ולשלוח למשרדנו:
"אנליסט קופות גמל בע"מ"
שד' רוטשילד 46,
תל אביב 6688312
ניתן לשלוח אלינו גם באמצעות דוא"ל: gemel@analyst.co.il

אפשרויות ההפקדה יפורטו במכתב ההצטרפות שיישלח לאחר קבלת הטפסים.

עמית שכיר

טפסים:
יש למלא טופס בקשת הצטרפות לקופת גמל או טופס בקשת הצטרפות לקרן השתלמות וטופס בקשת העברה לקופת גמל/קרן השתלמות, לצרף צילום תעודת זהות ולשלוח למשרדנו:
"אנליסט קופות גמל בע"מ"
שד' רוטשילד 46,
תל אביב 6688312

ניתן לשלוח אלינו גם באמצעות דוא"ל: gemel@analyst.co.il

אפשרויות ההפקדה העומדות בפני המעסיק יפורטו במכתב ההצטרפות שיישלח אליו באופן ישיר לאחר קבלת הטפסים.