אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ

אודות החברה

"אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ" מנהלת תיקי השקעות ברמות סיכון שונות ללקוחות פרטיים ומוסדיים, באמצעות המערכת הבנקאית. ההשקעות מתבצעות, בין היתר, באמצעות קרנות הנאמנות המתמחות של אנליסט אי. אמ. אס. ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ. צוות ניהול ההשקעות והמחקר מונה כ-20 מנהלי השקעות ואנשי מחקר מקצועיים ועתירי ניסיון בניתוח והשקעה בחברות ישראליות ובין לאומיות.


תיק השקעות הוא חשבון השקעות המשלב ניירות ערך כגון מניות ואג"ח עם נכסים פיננסיים אחרים. השילוב בין הנכסים השונים נועד לצמצם את הסיכון.
אם יש לך כסף פנוי, ואתה מחפש אפיק השקעה שמותאם לך, למצבך הפיננסי ולמטרות ההשקעה שלך, ניהול תיק השקעות יכול להתאים לך. אנחנו מטפחים חשיבה עצמאית ומקפידים על מחקר מעמיק, שירות אישי ושקיפות מלאה. 

 תוצאות לאורך שנים הפכו את "אנליסט" לחברת ניהול השקעות מוערכת ומובילה
ניהול תיק במסגרת IRA
ניתן לנהל קופת גמל בניהול אישי (IRA) במסגרת תיק מנוהל על פי הנחיות הלקוח
ניתוח שיטתי מעמיק
בנוסף לתשתית המחקר והניתוח הייחודית של הקבוצה כולה, מנהלי ההשקעות שלנו מבצעים אנליזה ומעקב שוטפים.פילוסופיית ההשקעות עקבית, יציבה ומוכיחה את עצמה לאורך השנים
מדיניות השקעה אישית
מדיניות השקעה מותאמת בתפירה אישית לצרכיו של כל לקוח, בהתאם למטרותיו, צרכיו ואופיו.
מומחיות ומיקוד
מתמקדים בהשקעה בשוק הישראלי, ובאפיקים סלקטיביים ומבוססים בשוק הבינלאומי, תוך הימנעות מאופנות חולפות ומשיקולים ספקולטיביים.
לפגישה אישית ללא התחייבות


 
 
 
 צור קשר
  בטלפון: 6646*
המידע לעיל אשר נמסר על ידי ו/או ייצבר אודותיי לפי כל דין, עשוי להישמר במאגרי המידע של חברות בקבוצת אנליסט וישמש לצורך מתן שירותים, ניהול, תפעול ושיווק מוצרי ושירותי קבוצת אנליסט; ניהול וייעול השירות והקשר עם הקלוחות; טיוב נתונים, עיבוד והפקת מידע לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, הצעת תכנים ושירותים הניתנים על ידי קבוצת אנליסט ומסירת המידע לצדדים שלישיים לצורך מימוש המטרות דלעיל או על פי כל דין; מסירת המידע נעשית מרצוני ובהסכמתי, ובכלל זה מידע שחלה עליי חובה למוסרו על פי דין. 


אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ (להלן: "החברה") היא בעלת רישיון ניהול תיקים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק"), ועוסקת בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות. אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ היא תאגיד קשור לחברת הבאות: אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ ואנליסט קופות גמל בע"מ. אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ היא בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים כדלקמן: 1. קרנות נאמנות המנוהלות ע"י אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ שהיא חברה קשורה לחברה. 2. קופות גמל וקרנות השתלמות המנוהלות ע"י אנליסט קופות גמל בע"מ שהיא חברה קשורה לחברה. הואיל ולחברה יש זיקה לנכסים הפיננסיים של החברות המתוארות לעיל, קיימת אפשרות שהחברה תעדיף – במסגרת שיווק השקעות – את הנכסים הפיננסיים שיש לה זיקה אליהם, על פני נכסים פיננסיים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוח ושאין לה זיקה אליהם. מובהר כי בכפוף להוראות החוק, זיקה של החברה לנכס פיננסי כאמור, לא תיחשב כניגוד עניינים בין החברה לבין הלקוח. פרסום זה אינו מהווה שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי. אנליסט מחזיק בהיתר עיסקא הניתן על ידי מכון כתר לכלכלה עפ"י התורה - בנשיאות הגרז"נ גולדברג שליט"א.

ניהול תיקי השקעות