מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצר. התפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 1/20-11/20; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 12/19-11/20; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 12/17-11/20; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 12/15-11/20; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 12/15-11/20  מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות. 
שם הטופס
DownloadFileImg
קובץ להורדה
CRS