צור קשר
אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ

מנהלי תיקי השקעות

נעמי לוי
מנהלת תיקי השקעות
דור עתי
מנהל תיקי השקעות
נדב נחימוביץ'
מנהל תיקי השקעות
ערן גולדרינג
מנהל תיקי השקעות
ירון ירמיהו
מנהל תיקי השקעות
תומר מנגד
מנהל תיקי השקעות
עידן גניס
מנהל תיקי השקעות
קובי לרנר
מנהל תיקי השקעות
פרד ריינגלאס
מנהל תיקי השקעות
אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לצרכי הלקוח. אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות, ולא בייעוץ השקעות. אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ הינה תאגיד קשור לאנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ ולאנליסט קופות גמל בע"מ, ויש לה זיקה לקרנות הנאמנות ולקופות הגמל המנוהלות על ידן, בהתאמה.


ניהול תיקי השקעות