צור קשר
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ

אודות החברה

חברת "אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ" מנהלת 38 קרנות נאמנות בהתמחויות שונות. מרבית הקרנות מתאימות להשקעה לטווחים בינוניים וארוכים. החברה מתמחה בניתוח כלכלי של ני"ע אשר לאורך השנים העניק ערך מוסף ממשי למשקיעים בקרנות הנאמנות.
מנכ"ל "אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ" הינו אלון אגושביץ, בעל וותק של 20 שנים בשוק ההון.

מוקד היועצים
באתר:
לחץ כאן
בטלפון: 073-2037355
שעות הפעילות: א’-ה’ 9:00-17:00
אנליסט קרנות מניות
שם הקרן
מספר נייר ערך
סיווג בורסה
לרכישה
אנליסט מניות ממוקדת (4B)
5115027
מניות בארץ; מדד מניות; ת"א 125
אנליסט תעשיות (4B)-קרן נאמנות
5120837
מניות בארץ; מניות לפי ענפים; ענפים אחרים
אנליסט (4B) מניות ישראל
5101258
 מניות בארץ; מדד מניות; ת"א 125
אנליסט (5C) מניות ואסטרטגיות
5104328
מניות בארץ; מניות כללי
אנליסט (4B) מניות Mid Cap קטנות
5126685
מניות בארץ; מניות כללי
אנליסט נדל"ן (4B)-קרן נאמנות
5101266
מניות בארץ; מניות לפי ענפים; נדל"ן
אנליסט מניות (4B)-קרן נאמנות
5120811
מניות בארץ; מניות כללי
אנליסט טכנולוגיות (4D)-קרן נאמנות
5101092
מניות חו"ל; מניות לפי ענפים בחו"ל; ענפים אחרים בחו"ל
אנליסט אירופה (4D) קרן חו"ל
5126768
מניות בחו"ל; מניות גאוגרפי; אירופה חשופת מט"ח
אנליסט מניות גלובלית (U.S.(4D-קרן נאמנות
5105929
מניות בחו"ל; מניות גיאוגרפי; ארה"ב חשופת מט"ח
אנליסט (4D) מניות חו"ל-קרן נאמנות
5119144
מניות חו"ל; מניות כללי בחו"ל; מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
אנליסט קרנות גמישות
שם הקרן
מספר נייר ערך
סיווג בורסה
לרכישה
אנליסט גמישה (4D)- קרן נאמנות
5120795
גמישות
אנליסט השקעות (4D)- קרן נאמנות
5101639
גמישות
אנליסט מניות ואג''ח
שם הקרן
מספר נייר ערך
סיווג בורסה
לרכישה
אנליסט (OA) מדינה- AA ומעלה
5130075
אג"ח בארץ- מדינה; אג"ח מדינה כללי- ללא מניות
אנליסט (2B) עוקבת תיק 3 הבינלאומי
5129655
אג"ח בארץ כללי; אג"ח כללי בארץ- עד 30% מניות
אנליסט (2B) 25/75
5129929
אג"ח בארץ כללי; אג"ח כללי בארץ- עד 30% מניות
אנליסט (2C) אג"ח חברות + 30%-קרן נאמנות
5120894
אג"ח בארץ-חברות והמרות; חברות והמרה אחר
אנליסט ( 2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
5113709
אג"ח בארץ כללי; אג"ח כללי בארץ-עד 20% מניות
אנליסט 10/90 (1A)
5114350
אג"ח בארץ כללי; אג"ח כללי בארץ-עד 10% מניות
אנליסט (1C) אג"ח מדינה +10%-קרן נאמנות
5120910
אג"ח בארץ-מדינה; אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
אנליסט (1A) חסכון סולידי עד שנתיים
5115803
אג"ח בארץ-מדינה; אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
אנליסט (1A) פיזור רחב 10/90
5118963
אג"ח בארץ כללי; אג"ח כללי בארץ עד 10% מניות
אנליסט (2B) פיזור רחב 20/80
5125109
אג"ח בארץ כללי; אג"ח כללי בארץ עד 20% מניות
אנליסט (1A) אג"ח סולידי +5% מניות
5113725
אג"ח בארץ כללי; אג"ח כללי בארץ עד 10% מניות
אנליסט 20/80 (2B)-קרן נאמנות
5116033
אג"ח בארץ כללי; אג"ח כללי בארץ עד 20% מניות
אנליסט (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 
5123450
אג"ח בארץ כללי; אג"ח כללי בארץ עד 20% מניות
אנליסט (2C) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 
5127246
אג"ח בארץ כללי; אג"ח כללי בארץ עד 30% מניות
אנליסט קרנות אג''ח וכספיות
שם הקרן
מספר נייר ערך
סיווג בורסה
לרכישה
אנליסט (00) עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבילאומי
5129994
אג"ח בארץ - כללי; אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אנליסט (00) עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבילאומי
5129986
אג"ח בארץ - כללי; אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
אנליסט (0D) אג"ח חו"ל מדורג A- ומעלה מח"מ 1-4 שנים
5128764
אג"ח בחו"ל; אג"ח חשופת מט"ח
אנליסט (0B)(!) אג"ח קונצרני
5128384
אג"ח בארץ – חברות והמרה; חברות והמרה אחר
אנליסט (0B) (!) אג"ח- קרן נאמנות
5110523
אג"ח בארץ כללי; אג"ח כללי בארץ-ללא מניות
אנליסט (00) כספית
5120852
קרן כספית; כספית שקלית, כספית שקלי כללי
אנליסט (00) שקלית מנוהלת ללא מניות -קרן נאמנות
5115225
אג"ח בארץ-שקליות; אג"ח שקליות בלבד; שקליות אחר
אנליסט (0A) אג"ח ללא מניות
5114335
אג"ח בארץ כללי; אג"ח כללי בארץ-ללא מניות
אנליסט (00) מדדית ללא מניות- קרן נאמנות
5116363
אג"ח בארץ-מדינה; אג"ח מדינה צמוד מדד-צמודי מדד אחר
אנליסט (0B) מודל דירוג פנימי
5116934
אג"ח בארץ-חברות והמרות; חברות והמרה אחר

אנליסט (0A) אג"ח מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שנים
5118328
אג"ח בארץ-חברות והמרה; חברות והמרה אחר
אנליסט (00) אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות
5119607
אג"ח בארץ-מדינה; אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
אנליסט (0A)(!) פיזור רחב ללא מניות
5119672
אג"ח בארץ כללי; אג"ח כללי בארץ-ללא מניות
אנליסט (00) כספית ללא נע"מ
5121140
קרן כספית, כספית שקלית, כספית שקלית כללי
אנליסט (0D) (!) אג"ח חו"ל ללא מניות
5104237
אג"ח בחו"ל; אג"ח חשופת מט"ח
אנליסט (0A) (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח
5121777
אג"ח בחו"ל; אג"ח מוגנת מט"ח

אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. *אין באמור לעיל כדי להוות המלצה לרכישת יחידות בקרן. *רכישת יחידות תתבצע בהתבסס על תשקיף בתוקף והדיווחים במידיים בלבד. *אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. *אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח על תשואה דומה בעתיד.

 פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות. רכישת יחידות בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים בלבד. *שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007, ראה מקרא פרופיל חשיפה כאן.   *ט.ל.ח.אג"ח שאינן בדירוג השקעה = אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו, או שאינן מדורגות כלל. לקרנות שאינן בעלות סימן קריאה - במקרה בו ירד דירוג אג“ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג ההשקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום החישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה (למעט בקרנות הנאמנות: אנליסט ((OB מודל דירוג פנימי ואנליסט (OA) אג”ח ללא מניות, בהן יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות תוך שלושה חודשים מהיום שבו החלה החריגה ולמעט אנליסט (0O) כספית ואנליסט (00) כספית ללא נע"מ שבהן יש להתאים את מדיניות ההשקעות באופן מיידי).
סימן הקריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה , עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה (כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי), או מהפקדת פקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ מושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי (להלן- חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים:

שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עולה על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות , כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן.

שיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עולה על 20% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות).

שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עולה על 10% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות.


להלן פירוט העדכונים שבוצעו בקרנות:
(עודכן בתאריך: 05.11.2019) 

* אנליסט (OA) מדינה- AA ומעלה היא קרן חדשה, תחילת הצעת היחידות בקרן היא ביום 4.11.2019. מועד סיום התאמת נכסי הקרן למדיניות הקרן ביום 18.12.2019.

* אנליסט (00) עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבינלאומי היא קרן חדשה, תחילת הצעת היחידות בקרן היא ביום 10.10.2019. מועד סיום התאמת נכסי הקרן למדיניות הקרן ביום 24.11.2019.


* אנליסט (00) עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי היא קרן חדשה, תחילת הצעת היחידות בקרן היא ביום 10
.10.2019. מועד סיום התאמת נכסי הקרן למדיניות הקרן ביום 24.11.2019.

* אנליסט (2B ) 25/75 - היא קרן חדשה, תחילת הצעת היחידות בקרן היא ביום 25.09.2019. מועד סיום התאמת נכסי הקרן למדיניות הקרן ביום 9.11.2019.

*החל מיום 2.10.2019 ירד שכר הנאמן כדקלמן (לפרטים ראה דיווח מיידי מיום 24.9.2019, מס' אסמכתא: 2019-04-082494): 

שם הקרן

מספר הקרן

שיעור שכר נאמן טרם השינוי

שיעור שכר נאמן לאחר השינוי

אנליסט (00) מדדית ללא מניות 

5116363

0.04

0.03

אנליסט (00) אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 

5119607

0.04

0.03


יובהר כי מדובר במבצע שיסתיים ב- 1.10.20 והחל מ- 1.10.20 שכר הנאמן יעלה חזרה ל- 0.04%


* החל מיום 8.9.19 יורד שכר מנהל הקרן בקרן- אנליסט (OB) מודל דירוג פנימי (מספר קרן: 5116934).
שיעור השכר מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן:
לפני השינוי- 0.94%
לאחר השינוי- 0.79%
(לפרטים נוספים ראה דיווח מידי מיום 3.9.19, מספר אסמכתא: 2019-03-077184)

* אנליסט (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי היא קרן חדשה, תחילת הצעת היחידות בקרן היא ביום 15.08.2019. מועד סיום התאמת נכסי הקרן למדיניות הקרן ביום 28.9.2019.

* החל מיום 1.8.2019 ירד שכר הנאמן כדקלמן (לפרטים ראה דיווח מיידי מיום 17.7.2019, מס' אסמכתא: 2019-04-061770): 

שם הקרן

מספר הקרן

שיעור שכר נאמן טרם השינוי

שיעור שכר נאמן לאחר השינוי

אנליסט (1C) אג"ח מדינה + 10% - קרן נאמנות

5120910

0.04

0.03

אנליסט (1A) חסכון סולידי עד שנתיים

5115803

0.04

0.03


יובהר כי מדובר במבצע שיסתיים ב- 31.7.20, החל מ- 1.8.20 שכר הנאמן יהיה בשיעור של 0.04%

* ביום 07.05.2019 שונה שם הקרן לאנליסט (0A) (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח(לשעבר: אנליסט (0B)(!) אג"ח חו"ל ללא מניות מגודרת מט"ח). 


ראה דיווח מיידי מיום 21.04.19 באתר המגנ"א , מס' אסמכתא: 2019-03-036321


* הקרן אנליסט (0
D) אג"ח חו"ל מדורג A- ומעלה מח"מ 1-4 שנים הינה קרן חדשה שהציעה את יחידותיה לראשונה ביום 31.12.2018. 


*
 ביום 1.1.2019 עלה שכר מנהל הקרן כדלקמן (לפרטים, ראה דיווח מיידי מיום 30.12.2018, מס' אסמכתא: 2018-03-120085):

 

שם הקרן

מספר קרן

שיעור דמי הניהול טרם השינוי

שיעור דמי ניהול לאחר השינוי

אנליסט (1C) אג"ח מדינה + 10%

5120910

0.55%

0.59%

אנליסט (00) אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות

5119607

0.52%

0.56%

אנליסט (0A) אג"ח מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שנים

­­­­­5118328

0.63%

0.68%

אנליסט (1A) פיזור רחב 10/90

5118963

0.69%

0.74%

אנליסט (2B) פיזור רחב 20/80

5125109

0.60%

0.69%

אנליסט (0A) (!) פיזור רחב ללא מניות

5119672

0.59%

0.65%

אנליסט (00) כספית

5120852

0.12%

0.14%

אנליסט (00) כספית ללא נע"מ

5121140

0.01%

0.03%


* בקרן אנליסט כספית ללא נע"מ נגבה שיעור הוספה בשיעור של 0.1%. לפירוט בדבר הנחות מהוספה ראה תשקיף עיקרי של מנהל הקרן ו/או דיווחים מיידיים שבתוקף.


* בעקבות תיקון 28 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994 (להלן: "החוק"), תיקון תקנות שהותקנו מתוקף החוק והוראות דין שונות לעניין זה,  בתוקף החל מיום 03.10.2018 בוצעו עדכונים מסוימים במדיניות ההשקעות של כל הקרנות שבניהול מנהל הקרן. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום 14.10.2018 (מס' אסמכתא: 2018-03-092404).


* ביום 4.10.2018 הופחת שכר מנהל הקרן בקרן אנליסט תעשיות (B4) קרן נאמנות (מספר קרן: 5120837)  משיעור של 2.13% לשיעור של 2.06% (לפרטים ראה דיווח מתקן מיום 4.10.2018, מס' אסמכתא: 2018-03-088141)

       

* ביום 4.10.2018 הופחת שכר מנהל הקרן בקרן אנליסט מניות ממוקדת (B4) (מספר קרן: 5115027)  משיעור של 2.13% לשיעור של 2.06% (לפרטים ראה דיווח מתקן מיום 4.10.2018, מס' אסמכתא: 2018-03-088141)


* ביום 30.8.2018 הופחת שכר מנהל הקרן בקרן אנליסט טכנולוגיות (4D) - קרן נאמנות, לשיעור של 1.95%. לפרטים ראה דיווח מיידי מיום 27.8.2018, מס' אסמכתא: 2018-03-078955 (לפני השינוי דמי הניהול עמדו על שיעור של 2.13%).


* ביום 14.6.2018 חל שינוי מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן אנליסט (A) חסכון סולידי עד שנתיים (לשעבר: אנליסט (1A1) שקל קצר + 10%), בשם הקרן ובסיווג הקרן לצורך פרסום (מס' אסמכתא: 2018-03-054148 ו- 2018-03-054154)


* ביום 21.03.18 דיווח מנהל הקרן אנליסט מניות ממוקדת(4Bעל שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות. השינוי נכנס לתוקף ביום 25.03.18 (מס' אסמכתא: 2018-03-022164). 


 * ביום 29.01.18 שונה שם הקרן לאנליסט (4B) מניות ישראל (לשעבר: אנליסט ת"א 125 (4B) קרן נאמנות) (מס' אסמכתא: 2018-03-008097). 


ביום 18.01.18 דיווח מנהל הקרן אנליסט (B2) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי על שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות. השינוי נכנס לתוקף ביום 22.01.18 (מס' אסמכתא: 2018-03-006222). 


ביום 16.11.17 דיווח מנהל הקרן על שינוי שם הקרן (לשעבר: אנליסט (B2) 15/85) אנליסט (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט ושינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות. השינוי נכנס לתוקף ביום 21.11.17 (מס' אסמכתא: 2017-03-107289). 

* ביום 27.9.17 דיווח מנהל הקרן על שינוי שם הקרן (לשעבר: אנליסט (B2) תיק אג"ח + 15%) אנליסט (2B) עוקבת תיק 2 בנק הבינלאומי השינוי נכנס לתוקף ביום 1.10.17 (מס' אסמכתא: 2017-03-095847). 

  * ביום 31.07.17 מוזגה הקרן אנליסט (0A) אג"ח מדינה ללא מניות לתוך הקרן אנליסט (00) אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות. (מס' אסמכתא לדיווח: 2017-03-065947)

 

* ביום 11.07.17 דיווח מנהל הקרן בדיווח מיידי על כוונה למזג את הקרן אנליסט (0A) אג"ח מדינה ללא מניות לתוך הקרן אנליסט (00) אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות. המיזוג התבצע ביום 31.07.17. (מס' אסמכתא לדיווח: 2017-03-059548)


*
 ביום 19.06.17 מוזגה הקרן אנליסט (1A) ריבית משתנה + 10% לתוך " אנליסט (1A )שקל קצר + 10%. (מס' אסמכתא לדיווח: 2017-03-047341). 


* ביום 12.06.17 מוזגה הקרן אנליסט (00) צמוד ממשלתי בינוני לתוך הקרן אנליסט (00) מדדית ללא מניות (מס' אסמכתא לדיווח: 2017-03-043738).


* אנליסט (4B) מניות Mid Cap קטנות - ביום 7.2.17 חל שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן וכן שינוי בשם הקרן (לשעבר: "אנליסט (4B) יתר - קרן נאמנות"), (מספר אסמכתא: 2017-03-010867).


*
 אנליסט מניות ממוקדת (4B) - ביום 9.2.17 חל שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן (מספר אסמכתא: 2017-03-010267).


* אנליסט (A1) אג"ח סולידי + 5% מניות- ביום 12.05.15 דיווח מנהל הקרן על שינוי שם הקרן (לשעבר: אנליסט (0B) תיק השקעות ללא מניות) ושינוי מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן לרבות של פרופיל החשיפה של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 26.05.15. מס' אסמכתא: 2015-03-017886. מנהל הקרן דיווח על סיום תקופת התאמת נכסים ביום 31.05.15. מס' אסמכתא: 2015-03-035076

 
* אנליסט (2C) אג"ח חברות + 30% - ביום 02.03.16 דיווח מנהל הקרן בדיווח מיידי על כוונה למזג את הקרן אנליסט 25/75 (2C)  - קרן נאמנות לתוך הקרן אנליסט (2C) אג"ח חברות + 30% - קרן נאמנות. המיזוג התבצע ביום 28.03.16. מס' אסמכתא: 2016-03-039178

 

* אנליסט (00) שקלית מנוהלת ללא מניות - ביום 9.06.15 דיווח מנהל הקרן על שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 11.06.15. מס' אסמכתא: 2015-03-044244

 

* אנליסט (0A) אג"ח ללא מניות - ביום 13.12.2015 דיווח מנהל הקרן על שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 15.12.2015. מס' אסמכתא: 2015-03-178473

 

* אנליסט (00) מדדית ללא מניות - ביום 22.07.2015 דיווח מנהל הקרן על שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 27.07.2015. מס' אסמכתא: 2015-03-080298

 

* אנליסט (0B) מודל דירוג פנימי - ביום 07.05.15 דיווח מנהל הקרן על שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 11.05.15. מס' אסמכתא: 2015-03-015165

 

* אנליסט (0A) מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שנים - ביום 16.08.2015 דיווח מנהל הקרן על שינוי לא מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 18.08.2015. מס' אסמכתא: 2015-03-097281


* אנליסט (5C) מניות ואסטרטגיות - ביום 24.07.2016 דיווח מנהל הקרן על שינוי שם הקרן (לשעבר אנליסט ת"א 25 (4B) קרן נאמנות) ושינוי מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן. השינוי נכנס לתוקף ביום 7.08.2016. מס' אסמכתא: 2016-03-088810