צור קשר

פתיחת חשבון קופת גמל להשקעה להפקדות חדשות


טפסים להורדה
עליך למלא טופס בקשת הצטרפות לקופת גמל להשקעה  ולצרף צילום תעודת זהות

את טופס ההצטרפות והמסמכים הנדרשים יש לשלוח למשרדנו:
"אנליסט קופות גמל בע"מ"
מגדל אלרוב, שד' רוטשילד 46, תל אביב 6688312
ניתן לשלוח אלינו גם באמצעות דוא"ל: gemel@analyst.co.il

אפשרויות ההפקדה יפורטו במכתב ההצטרפות שיישלח לאחר קבלת הטפסים.

את הוראת מינוי המוטבים המצורפת לטופס ההצטרפות יש לשלוח למשרדינו לכתובת המצויינת לעיל במקור, במסירה אישית או בדואר