צור קשר
אנליסט קופות גמל בע"מ

טפסים להורדה

קופת גמל
שם הטופס
DownloadFileImg
קובץ להורדה
בקשת הצטרפות לקופת גמל
בקשת העברה לקופת גמל/קרן השתלמות - עמית שכיר או עמית עצמאי
אסיפה כללית
בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קופת גמל
אסיפה כללית
הרשאה לחיוב חשבון גמל
אסיפה כללית
בקשה למשיכה מיתרה צבורה נמוכה (עד 8,000 ש"ח)
אסיפה כללית
בקשה למשיכת כספים
אסיפה כללית
בקשה למשיכת כספים שלא כדין
אסיפה כללית
הצטרפות מעסיק
נספח להצטרפות תיקון 190
שינוי/מינוי מוטבים
אסיפה כללית
הודעת עמית על ביטול בקשת העברה
אסיפה כללית
בקשה לעדכון/תיקון פרטים אישיים
אסיפה כללית
הצהרת מוטב במשיכת כספים
אסיפה כללית
טופס הכר את הלקוח
אסיפה כללית
השתלמות
שם הטופס
DownloadFileImg
קובץ להורדה
בקשת הצטרפות לקרן השתלמות
בקשת הצטרפות לקרן השתלמות- שכיר
בקשת העברה לקופת גמל/קרן השתלמות - עמית שכיר או עמית עצמאי
אסיפה כללית
בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קרן השתלמות
אסיפה כללית
הרשאה לחיוב חשבון השתלמות
אסיפה כללית
בקשה למשיכת כספים
אסיפה כללית
בקשה למשיכת כספים שלא כדין
אסיפה כללית
הצטרפות מעסיק
שינוי/מינוי מוטבים
אסיפה כללית
הודעת עמית על ביטול בקשת העברה
אסיפה כללית
טופס הצהרת עמית W-9
אסיפה כללית
טופס הצהרת עמית W-8BEN
אסיפה כללית
הנחיות למילוי טופס הצהרת עמית W-8BEN
אסיפה כללית
בקשה לעדכון/תיקון פרטים אישיים
אסיפה כללית
הצהרת מוטב במשיכת כספים
אסיפה כללית
טופס הכר את הלקוח
אסיפה כללית
גמל להשקעה
שם הטופס
DownloadFileImg
קובץ להורדה
בקשת הצטרפות לקופת גמל להשקעה
קטין-בקשת הצטרפות לקופת גמל להשקעה
בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קופת גמל להשקעה
אסיפה כללית
בקשה למשיכת כספים- קופת גמל להשקעה
הרשאה לחיוב - קופת גמל להשקעה
שינוי/מינוי מוטבים
אסיפה כללית
טופס הצהרת עמית W-9
אסיפה כללית
טופס הצהרת עמית W-8BEN
אסיפה כללית
הנחיות למילוי טופס הצהרת עמית W-8BEN
אסיפה כללית
בקשה לעדכון/תיקון פרטים אישיים
אסיפה כללית
טופס הצהרת CRS
הצהרת מוטב במשיכת כספים
אסיפה כללית
קופה מרכזית לפיצויים
שם הטופס
DownloadFileImg
קובץ להורדה
בקשת הצטרפות לקופה מרכזית לפיצויים
בקשת העברה עמית מעביד - עמית שיתופי
אסיפה כללית
בקשה להעברת כספים בין מסלולים - מרכזית לפיצויים
אסיפה כללית
בקשה למשיכת כספים קופה מרכזית לפיצויים
אסיפה כללית
בקשה לעדכון/תיקון פרטים אישיים
אסיפה כללית
הצהרת מוטב במשיכת כספים
אסיפה כללית
חיסכון לכל ילד
שם הטופס
DownloadFileImg
קובץ להורדה
טופס בקשת העברת קופת חיסכון לכל ילד
אסיפה כללית
בקשה להעברת כספים בין מסלולים בקופת גמל אנליסט חיסכון ארוך טווח לילד
אסיפה כללית
טופס בקשה למשיכת כספים חיסכון לכל ילד
אסיפה כללית
בקשה לעדכון/תיקון פרטים אישיים
אסיפה כללית
הצהרת מוטב במשיכת כספים
אסיפה כללית