צור קשר
אנליסט קופות גמל בע"מ

מידע נוסף לעמית

מידע נוסף לעמית
DownloadFileImg
קובץ להורדה
תנאי הלוואה - יוני 2022
אסיפה כללית
הפקדות סוף שנה לעצמאים - דצמבר 2021
אסיפה כללית
הודעה בדבר השלמת מיזוג מסלולים - ינואר 2021
אסיפה כללית
הפקדות סוף שנה גמל והשתלמות - דצמבר 2020
אסיפה כללית
הודעה בדבר מיזוג מסלולים - 16/11/2020
אסיפה כללית
תקרות הפקדה לשנת 2022
אסיפה כללית
הודעה על השלמת מיזוג מסלולים בקופות אנליסט - 10/01/2016
אסיפה כללית
הודעה על כוונת מיזוג מסלולים בקופות אנליסט - 15/11/2015
אסיפה כללית
תיקון 3 לחוק קופות הגמל
אסיפה כללית
מידע למוטבים בעקבות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה
אסיפה כללית
מידע על מודל תלוי גיל
אסיפה כללית
למידע אודות מסלולים שסיימו לפעול ב- 31.12.15: