צור קשר
הממונה על פניות הציבור- אנליסט קופות גמל בע"מ

ממונה על פניות הציבור

לפניות לממונה על פניות הציבור בחברה יש לפרט בכתב את מהות הפניה ולצרף מסמכים רלוונטיים.
ניתן לפנות באחת מהדרכים הבאות:
1. בפקס: 03-7147142 ולציין עבור פניות הציבור גמל.
2. בדוא"ל: Pniyot.tzibur.gemel@analyst.co.il
3. בדואר: אנליסט קופות גמל בע"מ. מגדל אלרוב, שדרות רוטשילד 46  תל אביב 6688312.