צור קשר
אנליסט קופות גמל בע"מ

משיכת כספים מקופת גמל/קרן השתלמות

טפסים:
יש למלא בקשה למשיכת כספים ולצרף את המסמכים הבאים:
1. צילום תעודת זהות.
2. צילום המחאה/המחאה מבוטלת.
3.כל מסמך נוסף, כמפורט על גבי טופס המשיכה.
את טופס המשיכה והמסמכים הנדרשים יש לשלוח במקור באמצעות הדואר בלבד למשרדנו:
"אנליסט קופות גמל בע"מ"
שד' רוטשילד 46,
תל אביב 6688312

ניתן לשלוח אלינו גם באמצעות דוא"ל: gemel@analyst.co.il