צור קשר
קרן השתלמות
אנליסט השתלמות חו"ל

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ולשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.  
מדיניות ההשקעות- שנת 2019 

נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-31/12/2019)
תשואה מתחילת השנה 7.44%
תשואה 12 חודשים אחרונים 7.45%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 3.64%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות
מדד אלפא
תקופות פרסום התשואות הינן בהתאם לכללי משרד האוצר. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 8779
ח.פ החברה המנהלת 511880460
דמי ניהול שנתיים (ב-%) 1.50
היקף נכסים באלפי ש''ח 7,74
תחילת פעילות 03/2015
הבנק המתפעל הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
קידוד מוצר:
51188046-00000000000560-8779-000

אחזקות נבחרות בקרן
(מעודכן ל-31/12/2019)
שם נייר ערך% אחזקה
Powershares QQQ 8.5
SPDR Trust Series 1 8.4
ISHARES CORP S&P 500 ETF 7.1
T 2 1/8 07/31/24 6.4
US TREASURY 1 3/4 05/15/23 6.2

התפלגות נכסי הקרן
(מעודכן ל-31/12/2019)
חשיפה אפקטיבית למניות: 37.91%

ריכוז נתונים לשנת 2018 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו 4.46
תשואה נומינלית נטו 3.71
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.50
שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.72
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.08
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.05

 

מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצרהתפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 2/18-1/19; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 2/18-1/19; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 2/16-1/19; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 2/14-1/19; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 2/14-1/19. מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.