צור קשר
אנליסט קופות גמל בע"מ

תקרות הפקדה במעמד עצמאי

 

 להלן סכומי ההפקדות המקסימאליים לקופת גמל וקרן השתלמות לשנת 2019:

אפיק חיסכון

תקרת הכנסה שנתית

שיעור הפקדה מרבי

סכום הפקדה מרבי

קופת גמל (1)

211,200 ₪ (2)

16.5%

34,848 ₪

קופת גמל להשקעה

---------

---------

71,122 ₪

קרן השתלמות

264,000 ₪ (3)

7%

18,480 ₪ (4)

 

 

 ניתן לבצע הפקדות עד ליום 31/12/2019 במספר דרכים:


 1. שליחת ההמחאה באמצעות הדואר לכתובתינו:

 אנליסט קופות גמל בע"מ, שד' רוטשילד 46 (מגדל אלרוב) תל אביב 6688312

2. מסירת ההמחאה במשרדינו עד יום 31/12/2019 בשעה 10:00.
* המחאות אשר יתקבלו לאחר מועד זה לא יופקדו.

3. העברה בנקאית.
למידע בנוגע לאופן ביצוע ההעברה בנקאית ניתן לפנות לנציג שירות הלקוחות בטלפון: 03-7147177 או באמצעות דוא"ל  gemel@analyst.co.il

דרכי הפקדה: 
 
 

 

 

1.     בעקבות תיקון  3 לחוק קופות הגמל, החל מינואר 2008 הכספים המופקדים לקופת הגמל מיועדים לקצבה בלבד.

2.     מוטב – יחיד, שבשל הכנסתו שולמו בעדו כספים לקופת גמל לקצבה בשיעור מינימלי של 16.5% מסך השכר הממוצע במשק (לשנת 2019 -  10,273 ₪ לחודש), דהיינו 20,321 ש"ח לשנה.

3.     תקרת הכנסה קובעת משוקללת שנתית לעמית עצמאי בקרן השתלמות.

4.     לשימת לבכם - תקרת הפקדה מוטבת שהרווחים הריאליים בגינה פטורים ממס רווחי הון בשיעור 25% היא 18,480 ₪.