קרן ההשתלמות היא מוצר פיננסי אשר טומן בחובו יתרון משמעותי על פני מכשירי חסכון אחרים: בעת משיכת קרן ההשתלמות – החל משש שנים לאחר פתיחתה – חל פטור מתשלום מס רווחי הון (עד תקרת ההפקדה המצויה בחוק).
עובדה זו מהווה תמריץ להמשיך לחסוך בקרן ההשתלמות גם לאחר מועד הנזילות.
אך קיימות סיבות טובות נוספות אשר בגינן כדאי להמשיך לחסוך בקרן ההשתלמות:

כרית בטחון לחסכון הפנסיוני:
כיום, החסכון הפנסיוני בגיל הפרישה אינו מספיק וזאת משלל סיבות, בהן העובדה שתוחלת החיים ממשיכה לעלות, כמו גם העלייה ברמת החיים. לפי הערכות, קצבת הפנסיה של החוסכים כיום תהיה נמוכה בכ- 40% מהשכר נטו שלהם.
מי שישכילו לחסוך לאורך שנים ארוכות ולא להשתמש בכספי קרן ההשתלמות שלהם, ייהנו עם היציאה לפנסיה מסכום כסף משמעותי נוסף – שיתווסף לקצבת הפנסיה החודשית ויסייע בגיל השלישי. נכון שזה נראה רחוק, אבל ככל שנערכים מראש, כך גם תשמר רמת החיים.

תשואות:
קרן ההשתלמות שלכם צוברת תשואה אשר מושגת בשוק ההון. לאורך השנים ובמקרים רבים התשואות עדיפות על תשואת הפיקדונות הבנקאיים בעיקר בסביבת ריביות חסר הסיכון אשר קיימת כיום בעולם.

ביצוע החלת ותק מקרן אחת נזילה לקרן אחרת אשר עדיין לא "הבשילה":
במקרה שבו יש 2 קרנות השתלמות ולאורך השנים "התאפקנו" ולא ביצענו משיכה מאחת מהן אשר הגיעה לפרקה, נוכל על בסיס הוותק של הקרן הנזילה למשוך גם קרן אחרת שאיננה נזילה.
זאת בהתקיים 2 תנאים מצטברים נוספים:
א. אין הפקדות חופפות מאותו חודש שכר בשתי הקרנות
ב. לפחות אחת משתי הקרנות איננה במעמד עצמאי

המשך נזילות קרן ההשתלמות
כאשר מבצעים משיכה חלקית או מלאה מקרן השתלמות – ההפקדות החדשות אשר יבוצעו בקרן יהיו נזילות רק בעוד 6 שנים.
הימנעות ממשיכת קרן השתלמות שהגיעה לפרקה היום תביא למצב שבו נוכל למשוך סכום גדול יותר מחר !


זכרו:

אם קרן ההשתלמות שלכם הגיעה למועד הנזילות, 6 שנים מיום פתיחתה ולא משכתם אותה– אינכם מאבדים את זכות המשיכה והיא מוקנית לכם בכל רגע נתון מכאן והלאה.


דרכי הפקדה קרן השתלמות

היקף הנכסים והתשואות נלקחו ממאגרי החברה. 
 לחברה זיקה למוצריה המנוהלים והמשווקים על ידה. אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות וכן אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק פנסיוני. 
אנליסט מחזיק בהיתר עיסקא הניתן על ידי מכון כתר לכלכלה עפ"י התורה - בנשיאות הגרז"נ גולדברג שליט"א.