אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ

דירקטוריון ובעלי תפקידים - אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ

מנכ"ל
בני כהן
דירקטוריון החברה
איציק שנידובסקי
יו"ר הדירקטוריון
שמואל לב
דירקטור
נגה יציב, עו"ד
דח"צ
יגאל ברוש
דח"צ
עודד אליהו, רו"ח
דירקטור


ועדת ביקורת
יגאל ברוש
יו"ר
עודד אליהו, רו"ח

נגה יציב, עו"ד
סמנכ"ל השקעות
נועם רוקח, רו"ח
מבקר פנים
אריאל פינקלר, רו"ח


אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לצרכי הלקוח. אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות, ולא בייעוץ השקעות. אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ הינה תאגיד קשור לאנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ ולאנליסט קופות גמל בע"מ, ויש לה זיקה לקרנות הנאמנות ולקופות הגמל המנוהלות על ידן, בהתאמה.

ניהול תיקי השקעות