צור קשר
מחלקת מחקר ואנליזה

סקירות ומאמרים

ימשיך לקצור תשואות?
 פברואר אשתקד הושק על ידי הבורסה מדד תל בונד תשואות, הכולל איגרות חוב קונצרניות צמודות למדד בריבית קבועה, בטווח דירוגי אשראי שבין BBB מינוס לבין A ואשר נכללות במאגר האג"ח.

תל בונד תשואות נועד לאפשר גיוון תיק האג"ח של המשקיעים, תוך הגברת הסחירות והקטנת התנודתיות בסדרות, שהן ברמות סיכון גבוהות יותר מאלו של אג"ח בדירוגים גבוהים כמו A פלוס ומעלה, המיוצגות במדדי תל בונד 20, 40 ו-60, אשר כוללים את האג"ח הצמודות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר.

כך, מדד תל בונד תשואות הציע מרווח של כ-5% מול האג"ח הממשלתית בעת השקתו, לעומת מרווח של כ-1.4% מול האג"ח הממשלתית שהציע באותה עת מדד תל בונד 60. המרווח הגבוה יותר במדד תל בונד תשואות נובע מכך שהוא כולל רכיב גדול הרבה יותר של אג"ח חברות נדל"ן וחברות החזקה, שהן ממונפות יותר מאלו הכלולות במדדי התל בונד 20-40-60. הדבר השתקף בשיעור גבוה יחסית בדירוגים נמוכים מ-A מינוס, שהוא דירוג המינימום של מדדי התל בונד הגדולים.

מאז השקתו עלה מדד תל בונד תשואות בכ-15%, בעוד מדדי תל בונד הגדולים עלו בתקופה זו בכ-8% - ללא ספק תשואה עודפת יפה, שהושגה כצפוי תוך תנודתיות גבוהה יותר, בזכות התשואה הגבוהה יותר שהציעו מלכתחילה האג"ח שנכללו במדד זה. בנוסף, המדד נהנה מהצטמצמות מרווחי הסיכון - תהליך שאנו עדים לו בשנים האחרונות, כך שאג"ח מסוכנות יותר מתומחרות היום במחירים גבוהים יותר ובתשואות נמוכות יותר.

התשואה העודפת של תל בונד תשואות מתחדדת לאור העובדה, כי בתחילת דרכו נפגע המדד מהרעה במצבן של פלאזה סנטרס וקרדן NV, שמשקל סדרות האג"ח שלהן עמד על 7% בעת ההשקה, ובעקבות ההרעה ירד דירוגן והן נפלטו מהמדד.

בטור היום ננסה להעריך עד כמה מדד תל בונד תשואות יכול להמשיך להכות את המדדים הגדולים יותר.

הרכב מגוון ומאוזן יותר

בעת השקתו כלל המדד 66 סדרות אג"ח, תוך משקל גבוה של אג"ח מתחום הנדל"ן ומספר קטן של מנפיקים. מספר סדרות נסחרו בתשואה לפדיון של 10% ויותר, ששיקפה חשש מקושי בפירעון או במיחזור חובותיהן.

כיום מדד תל בונד תשואות כולל 63 סדרות - מהן רק 5 נכללות גם במדד תל בונד 60. המדד מציע היום חשיפה לאג"ח ולמכשירי חוב במגוון תחומים: בנקים (שטרי הון נדחים), חברות החזקה, ליסינג, נדל"ן מניב, ייזום נדל"ן למגורים, אנרגיה ותעשייה. אף סדרה לא נסחרת בתשואה גבוהה מ-7.5%, והרוב המכריע של המדד כולל חברות, שלהערכתנו לא צפוי קושי בפירעון החוב שלהן, ואף ביכולתן למחזר חוב ולהגדיל את הסיכוי לצלוח את השנים הקרובות.

לפיכך, נראה שבהשוואה לעבר, הרכבו של מדד תל בונד תשואות מגוון ומאוזן יותר, וכך רמת הסיכון הגלומה באג"ח המרכיבות אותו נמוכה יותר.

מנגד, כרבע מהמדד כולל אג"ח בדירוג בקבוצת BBB, כך שהורדת דירוג תוציא אותן אוטומטית מהמדד. עם זאת, להערכתנו רובן במצב יציב יחסית. כך, אפריקה השקעות, שמשקל סדרות האג"ח שלה במדד עומד על כ-8%, גייסה באחרונה הון בהנפקת זכויות, פרעה חלק מחוב האג"ח; קבוצת פישמן, שמשקל סדרות האג"ח שלה במדד עומד על כ-14%, ביצעה בשנים האחרונות מהלכי שירות חוב, כמו מימושי נכסים, הקטנת מינוף ומיחזור חוב.

דיסקונט השקעות, שמשקל סדרות האג"ח שלה במדד עומד על כ-7%, שיפרה בשנה האחרונה את איתנותה ונזילותה בזכות מיזוג עם כור, תוך שהיא נהנית מעליית שווי נכסיה; אינטרנט זהב, שנהנתה מעליית השווי של החזקתה היחידה - בזק, שאפשרה לחברה לגיוס סדרות אג"ח חדשות בעלות לוח סילוקין נוח יותר; ובזן, שזכתה לפני מספר חודשים להזרמת הון והגיעה להסכמות עם הבנקים.

אפשר להוסיף פלפל לתיק 
לרשימת כתבות
האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות/פנסיוני בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים/פנסיוניים. אין לראות באמור לעיל הצעה או המלצה להחזקה, רכישה או מכירה לנייר ערך ו/או נכס פיננסי ו/או לביצוע כל עסק בהם. לאנליסט אי.אמ.אס שרותי ניהול השקעות בע"מ ולחברות הבת שלה עשויות להיות אחזקות בניירות הערך שמוזכרים במאמר. לכותב המאמר אין עניין אישי. האמור לעיל כולל דעות, הערכות ואומדנים ואינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל הנסיבות והעובדות הקשורות בו, אשר אף עשויות להשתנות מעת לעת. חברות קבוצת אנליסט לא יהיו אחראיות לכל נזק הפסד, אובדן, או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות נזק עקיף או ישיר שיגרמו למי שמסתמך על האמור במאמר לעיל.