ממונה על פניות הציבור

פרטי התקשרות ממונה על פניות הציבור עבור אנליסט אי.אמ.אס קרנות נאמנות בע"מ

בכל נושא ניתן לפנות לממונה על פניות הציבור בחברת אנליסט אי.אמ.אס ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ, עו"ד עומר חנוכה, באמצעות:

 • טלפון ישיר: 03-7147104
 • פקס: 03-7147142
 • מזכירות החברה בטלפון: 03-7147147 בין השעות 8:30-18:00
 • כתובת: מגדל אלרוב, שדרות רוטשילד 46, תל אביב 6688312
 • דוא"ל: omerh@analyst.co.il

מידע כללי בנוגע לקרנות שבניהול מנהל הקרן ניתן למצוא באתר זה. דיווחים מידיים ניתן למצוא באתר מגנ"א בכתובת הבאה: https://www.magna.isa.gov.il

לוחות זמנים והטיפול בפנייה

 1. הממונה על פניות הציבור ישלח לפונה אישור על קבלת הפניה תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הפנייה.
 2. הממונה על פניות הציבור ישלח לפונה תשובה בכתב תוך 21 ימי עסקים ממועד קבלת הפנייה.
 3. למרות האמור לעיל, הממונה על האכיפה באנליסט אי.אמ.אס שירותי ניהול השקעות בע"מ והממונה על פניות הציבור רשאים להחליט כי מכתב תשובה יישלח לפונה תוך 40 ימי עסקים ממועד קבלת הפנייה וזאת מטעמים מיוחדים. במקרה כאמור, ישלח הממונה מכתב נוסף לפונה ובו יצויין המועד המשוער למתן מענה סופי אשר לא יעלה על 40 ימי עסקים מיום קבלת הפנייה.

לתשומת לבך- אל הפניות יש לצרף:

 1. שם הפונה, מספר תעודת זהות, כתובת למשלוח תשובה וטלפון לבירוריים.
 2. תיאור פרטי הפנייה (שם הקרן, תאריך רכישה/ מכירה, שם הבנק או חבר הבורסה דרכו בוצעה הפעולה נשוא הפנייה)
 3. במקרה של תלונה על הפונה להמציא מסמך מהבנק או מחבר בורסה המעיד על אחזקת יחידות של מנהל הקרן בתקופה הרלוונטית.
 4. אסמכתא נוספת (במידה ויש)