דוחות כספיים

2023

דוחות רבעוניים

קובץ להורדה שם הדו"ח
9/2023 - דו"ח כספי 
9/2023 - דו"ח דירקטוריון
6/2023 - דו"ח כספי 
6/2023 - דו"ח דירקטוריון
3/2023 - דו"ח כספי 
3/2023 - דו"ח דירקטוריון