דוחות כספיים

דוחות קופות

בחירת טבלה לתצוגה

שם הדו"חקובץ להורדה
אנליסט גמל – דו"ח סקירה
אנליסט גמל – דו"ח כספי
אנליסט קרן השתלמות – דו"ח סקירה
אנליסט קרן השתלמות – דו"ח כספי
אנליסט קופה מרכזית לפיצויים- דו"ח סקירה
אנליסט קופה מרכזית לפיצויים- דו"ח כספי
אנליסט גמל להשקעה – דו"ח סקירה
אנליסט גמל להשקעה – דו"ח כספי
חסכון לכל ילד- דו"ח סקירה
חסכון לכל ילד- דו"ח כספי

דוחות החברה המנהלת

בחירת טבלה לתצוגה

שם הדו"חקובץ להורדה
החברה המנהלת – דו"ח דירקטוריון ודו"ח תקופתי
החברה המנהלת – דו"ח כספי

דוחות רבעוניים

בחירת טבלה לתצוגה

שם הדו"חקובץ להורדה
דו"ח כספי – 9/2023
דו"ח דירקטוריון – 9/2023
דו"ח כספי – 6/2023
דו"ח דירקטוריון – 6/2023
דו"ח כספי – 3/2023
דו"ח דירקטוריון – 3/2023