תקנונים

תקנונים

אנליסט קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

קובץ להורדה שם הדו"ח
שינוי תקנון מה-01.01.2023
תקנון מסומן מה-01.01.2023
תקנון החל מה-01.01.2023
שינוי תקנון מה- 27.03.2022
תקנון מסומן מה- 27.03.2022
תקנון החל מה- 27.03.2022
תקנון החל מה- 21.10.2021
תקנון החל מ- 25.10.2017
תקנון החל מ-1.1.2017
תקנון החל מ- 1.1.2016

 

אנליסט קרן השתלמות

 

קובץ להורדה שם הדו"ח
תקנון החל מ- 27.03.2022
שינוי תקנון 27.03.2022
תקנון מסומן 27.03.2022
תקנון החל מ- 25.10.2017
תקנון החל מ- 1.1.2017

 

 

אנליסט קופת גמל להשקעה

קובץ להורדה שם הדו"ח
תקנון החל מ- 27.03.22
שינוי תקנון 27.03.22
תקנון מסומן 27.03.22
תקנון החל מ- 28.12.16
תקנון קופת גמל להשקעה - אנליסט קופות גמל בע"מ

 

אנליסט קופת גמל להשקעה - חיסכון ארוך טווח לילד

 

קובץ להורדה שם הדו"ח
קופת גמל לחיסכון לכל ילד - ינואר 2023 - עקוב אחר שינויים
הודעה למאן דבעי על תיקון תקנון קופת הגמל לחיסכון לכל ילד - ינואר 2023 -
קופת גמל לחיסכון לכל ילד - ינואר 2023 נקי
תקנון קופת גמל להשקעה - חיסכון ארוך טווח לילד - אנליסט קופות גמל בע"מ

 

אנליסט קופה מרכזית פיצויים

 

קובץ להורדה שם הדו"ח
תקנון
שינוי תקנון 10.7.12