תקנונים

אנליסט קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

שם הדו"חקובץ להורדה
שינוי תקנון מה-01.01.2023
תקנון מסומן מה-01.01.2023
תקנון החל מה-01.01.2023
שינוי תקנון מה- 27.03.2022
תקנון מסומן מה- 27.03.2022
תקנון החל מה- 27.03.2022
תקנון החל מה- 21.10.2021
תקנון החל מ- 25.10.2017
תקנון החל מ-1.1.2017
תקנון החל מ- 1.1.2016

אנליסט קרן השתלמות

שם הדו"חקובץ להורדה
תקנון החל מ- 27.03.2022
שינוי תקנון 27.03.2022
תקנון מסומן 27.03.2022
תקנון החל מ- 25.10.2017
תקנון החל מ- 1.1.2017

אנליסט קופת גמל להשקעה

שם הדו"חקובץ להורדה
תקנון החל מ- 27.03.22
שינוי תקנון 27.03.22
תקנון מסומן 27.03.22
תקנון החל מ- 28.12.16
תקנון קופת גמל להשקעה - אנליסט קופות גמל בע"מ

אנליסט קופת גמל להשקעה - חיסכון ארוך טווח לילד

שם הדו"חקובץ להורדה
קופת גמל לחיסכון לכל ילד - ינואר 2023 - עקוב אחר שינויים
הודעה למאן דבעי על תיקון תקנון קופת הגמל לחיסכון לכל ילד - ינואר 2023
קופת גמל לחיסכון לכל ילד - ינואר 2023 נקי
תקנון קופת גמל להשקעה - חיסכון ארוך טווח לילד - אנליסט קופות גמל בע"מ

אנליסט קופה מרכזית פיצויים

שם הדו"חקובץ להורדה
תקנון
שינוי תקנון 10.7.12

יצירת קשר

בעת שליחת הטופס, הריני מאשר/ת לחברה ליצור עמי קשר, לרבות באמצעות שיחת טלפון, כמו כן, הריני מאשר/ת את מדיניות הפרטיות של החברה.

הצטרפות
הצטרפות
*6646