אודות אנליסט ניהול קרנות נאמנות

"אנליסט אי.אמ.אס ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ" היא חברה לניהול קרנות נאמנות. החברה מציעה לציבור מגוון רחב של קרנות נאמנות המותאמות לכל סוגי המשקיעים ולשיקולי ההשקעה שלהם. לחברה ניסיון רב בתחום ניהול קרנות הנאמנות מאז 1987. אנו מקפידים לנהל את הקרנות באופן המקצועי והאחראי ביותר, תוך התבססות על מחלקת מחקר מקצועית ובעלת ניסיון רב.

מי אנחנו?

"אנליסט אי.אמ.אס ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ" היא חברה לניהול קרנות נאמנות. החברה מציעה לציבור מגוון רחב של קרנות נאמנות המותאמות לכל סוגי המשקיעים ולשיקולי ההשקעה שלהם. לחברה ניסיון רב בתחום ניהול קרנות הנאמנות מאז 1987. אנו מקפידים לנהל את הקרנות באופן המקצועי והאחראי ביותר, תוך התבססות על מחלקת מחקר מקצועית ובעלת ניסיון רב.

האמור אינו בגדר שיווק השקעות או המלצה בדבר כדאיות ההשקעה בניירות ערך או בנכסים פיננסים הנזכרים בו. כמו כן, אין לראות באמור משום הזמנה או הצעה לביצוע פעולות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים.

דירקטוריון החברה:
אהוד שילוני – יו"ר הדירקטוריון
שמואל לב – דירקטור פנימי
נעמי לוי – דירקטורית פנימית
צבי הופמן – דירקטור חיצוני
שלמה אילת –  דירקטור חיצוני

מנכ"ל החברה:
אורון בלוטמן

קרנות נאמנות – מוקד היועצים