קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה היא מוצר פנסיוני חדש יחסית שהושק על ידי רשות שוק ההון בשנת 2016 במטרה לספק אלטרנטיבה ראויה לכל מי שמחפשים אפיקי חסכון נוספים. 

צור קשר

פעולות אפשריות

להלן מגוון פעולות אפשריות לבחירתכם

הצטרפות דיגיטלית

הצטרפות דיגיטלית קופת גמל להשקעה

הצטרפות/העברה עבור עמיתים שגילם מעל 18 שנים

הצטרפות דיגיטלית

הצטרפות דיגיטלית קופת גמל להשקעה

הצטרפות/העברה עבור עמיתים שגילם מתחת ל 18 שנים

דרכי הפקדה גמל להשקעה

דרכי הפקדה גמל להשקעה

הפקדה באמצעות העברה בנקאית קופת גמל להשקעה

מעבר בין מסלולים

עמית רשאי להעביר כספים ממסלול למסלול, או לחלק את כספי הקופה בין מספר מסלולים.

מעבר בין מסלולים

מאמרים בנושא קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה - מהי ולמי היא מתאימה

למאמר המלא - מהי קופת גמל להשקעה למי היא מתאימה לחצו 

הפרמטרים החשובים בבחירת קופת גמל להשקעה

למאמר המלא - איך בוחרים קופת גמל להשקעה לחצו 

לפני שהשנה מסתיימת: טיפים לבחירת קופת גמל להשקעה

לכתבה המלאה - לחצו על הקישור הבא

מטרת השקת המוצר הייתה הגברת התחרות והענקת אפשרויות חיסכון והשקעה לכל תקופת חיסכון תוך הבנה שהגופים המתאימים ביותר להעניק מוצרי השקעה שכאלה לצד התכניות הבנקאיות (פק"מים ודומיהם) הם בתי ההשקעות וחברות הביטוח המורגלים בהשקעה של נכסים בשווי מיליארדי שקלים. 

קופת גמל להשקעה היא מוצר חיסכון לכל מטרה ולכל משך זמן רצוי וניתן להפקיד בה מדי שנה עד 70,000 ש"ח צמוד למדד (נכון לשנת 2023 תקרת ההפקדה עד 76,449 ש"ח). הכספים המושקעים הם כספים נזילים בכל עת וניתן למשוך אותם או חלקם בכל שלב בניכוי מס רווחי הון כדין. 

יתרון נוסף וייחודי למוצר זה הוא הענקת פטור מלא ממס רווחי הון למי שבוחר למשוך את הכספים כקצבה לאחר גיל פרישה באמצעות העברתם למוצר קצבתי כדוגמת קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. במקרה כזה, הכספים שהועברו לצורך קבלת הקצבה, יהיו פטורים לחלוטין ממס רווחי הון. 

אנליסט מציעה מגוון רחב של מסלולי השקעה בעלי רמות סיכון משתנות, ויתרון בולט בחיסכון בקופת גמל להשקעה האפשרות למשוך את הכספים באופן הוני ובכל עת ללא קנס

יתרונות בחיסכון בקופת גמל להשקעה

הכספים

ניתנים למשיכה בכל עת ללא תשלום קנס

ניתן לעבור בכל שלב

וללא הגבלה בין מסלולי השקעה ללא קנסות ומבלי שהדבר ייחשב אירוע מס

ניתן לנייד

קופות גמל להשקעה בין חברות שונות

תשלום מס רווחי הון

רק במועד המשיכה

פטור ממס רווחי הון

למי שממתין עם משיכת הכספים לאחר גיל 60 באמצעות העברתם למוצר פנסיוני אשר משלם קצבה

 

 

מגוון רחב

של מסלולי השקעה המתאימים לכל רמות הסיכון

משיכת הכספים

תעשה במהירות ובקלות בתוך 4 ימי עסקים מהגשת הבקשה

המסלולים שלנו

אנליסט גמל להשקעה כללי

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראת הדין ולשיקול דעתה של ועדת ההשקעות

אנליסט גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות

נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 20% מנכסי המסלול

אנליסט גמל להשקעה מניות

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שהונפקו בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול

אנליסט גמל להשקעה חו"ל

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול

אנליסט גמל להשקעה אג"ח

נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול

אנליסט גמל להשקעה פאסיבי-כללי

נכסי המסלול יושקעו במדדים שונים בכפוף להוראות הדין ולשיקול דעתה של ועדת ההשקעות

אנליסט גמל להשקעה שקלי טווח קצר

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לא צמודים שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול

אנליסט גמל להשקעה מחקה מדד S&P 500

נכסי המסלול יעקבו אחר מדד s&p500 בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע 
במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

כפוף לתקנון קופת הגמל להשקעה וההסדר התחוקתי. סך כל ההפקדות השנתיות בכל קופות הגמל להשקעה בכל החברות המנהלות, לכל חוסך, מוגבל ל- 70,000₪ בכל שנת כספים. הסכום האמור צמוד לשיעור עליית המדד שהיה ידוע ב- 1.7.16 כפי שיעודכן מדי 1 לינואר בכל שנה. משיכת הכספים כקצבה תתאפשר ע”יהעברתם לקופת גמל לקצבה ובהתאם להוראות הדין. המידע שמופיע לעיל הינו מידע תמציתי בלבד ואין בו כדי למצות או להוות תחליף להוראות כל דין, רשות מוסמכת או נהלי החברה, כפי שיהיו מעת לעת והוא נכון למועד פרסומו. אנליסט קופות גמל בע”מ עוסקת בשיווק פנסיוני ולה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ או שיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ / שיווק פנסיוני או ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי.


היקף הנכסים והתשואות נלקחו ממאגרי החברה. לחברה זיקה למוצריה המנוהלים והמשווקים על ידה. אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות וכן אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק פנסיוני.
אנליסט מחזיק בהיתר עיסקא הניתן על ידי מכון כתר לכלכלה עפ"י התורה - בנשיאות הגרז"נ גולדברג שליט"א.

קופת גמל להשקעה - שאלות תשובות


    

קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון המנוהל על ידי בית השקעות או חברת ביטוח, אשר הייחוד שלו הוא בכך שהוא יכול לשמש לתכלית כפולה: מצד אחד, הוא יכול לשמש כרובד נוסף של חיסכון לפנסיה (עם הטבת מס נלווית) ומצד שני, הוא יכול לשמש ככסף זמין למשיכה בכל עת ולכל מטרה, לבחירת החוסך.

הכספים נזילים וניתנים למשיכה בכל עת כסכום חד פעמי, כאשר בעת המשיכה נגבה מס רווחי הון בשיעור 25%  מהרווח הריאלי. מי שיבחר לאחר גיל 60 למשוך את הכספים כקצבה, באמצעות העברתם מקופת הגמל להשקעה לקופת גמל שמשלמת קצבה (קרן פנסיה או קופת ביטוח), ייהנה מפטור ממס זה.

כל אדם, בכל גיל, יכול להפקיד לקופות גמל להשקעה עד 76,449 ₪ בשנה (נכון לשנת 2023). לדוגמה, משפחה הכוללת הורים ושני ילדים יכולה להפקיד 305,796 שקל בשנה ב-4 קופות. כספי הקטין מופקדים על-ידי הוריו על שמו, וההורים רשאים לנהלם עד להגיעו לבגרות. ההפקדה לקופת הגמל יכולה להיות חד-פעמית או חודשית.

להצטרפות לקופת גמל להשקעה של אנליסט, ניתן למלא בקשת הצטרפות דרך אתר החברה בלינק הזה  או לפנות למערך המכירות בטלפון *4993. ההפקדה יכולה להיות בסכום חד פעמי, במספר הפקדות ואף בהפקדה חודשית. ניתן לנייד את הכסף ממסלול אחד למסלול לאחר, ללא צורך בתשלום מס רווחי הון

בהחלט. כל אדם בכל גיל יכול לחסוך בקופת גמל להשקעה לכל טווח זמן - קצר, בינוני או ארוך - עד לתקרה השנתית שנקבעה (ילדים מגיל 0 עד גיל 18 יכולים להפקיד כספים על שמם באמצעות הוריהם). מגוון מסלולי החיסכון בקופת גמל להשקעה מאפשר לכל אדם לבחור את המסלול המתאים לצרכיו, לאופיו ולתפיסותיו כמשקיע.

קופת גמל להשקעה יכולה לשמש לחיסכון לכל מטרה ולכל טווח זמן.  היא יכולה להוות רובד נוסף של חיסכון לפנסיה (עם הטבת מס נלווית) או כסף זמין למשיכה בכל עת ולכל מטרה (כפוף לתשלום מס רווח הון). היא מאפשרת למי שמעוניין להגדיל את החיסכון עבור הילדים (בנוסף להפקדה לחיסכון לכל ילד) או הנכדים. מי שיבחר לאחר גיל הפרישה להעביר את הכסף לקופת גמל שממנה ניתן למשוך את הכסף רק כקצבה, יהנה מפטור ממס רווחי הון, העומד כיום על 25%.

 

למרות השם הדומה, מדובר במוצרים שונים לחלוטין. קופת גמל לחיסכון, תגמולים ופיצויים היא מכשיר חיסכון ארוך טווח המיועד לחיסכון לפנסיה עבור שכירים ועצמאים. הכספים מיועדים למשיכה כקצבה חודשית לאחר היציאה לגמלאות, וניתן למשוך ממנה כספים כסכום חד פעמי רק לאחר גיל 60 ורק לאחר שהסכום שנצבר מבטיח תשלום קצבה מינימלית כפי שנקבע. זאת, בשונה מקופת גמל להשקעה, שהכספים בה ניתנים למשיכה בכל עת. בקופת גמל להשקעה יש תקרת הפקדה שנתית ובקופת גמל לקצבה אין הגבלת הפקדה, אך הטבות המס מוגבלות בתקרה.

אפשר לנייד קופת גמל להשקעה מחברה מנהלת אחת לאחרת או ממסלול אחד למסלול אחר באותה חברה על ידי הגשת בקשה לחברה שאליה רוצים להעביר את הכספים . ניתן לנייד את הכספים ללא תשלום מס רווחי הון במועד הניוד. ניוד הכספים מוגבל במקרים מסוימים, כגון הטלת עיקול על הכספים או קיומה של יתרת הלוואה בקופה, שלא נפרעה. לניוד קופת גמל לאנליסט לחצו כאן, או לפנות למערך המכירות בטלפון *4993.

ניתן לבצע הפקדה חד פעמית או חודשית בדרך של העברה בנקאית, הרשאה לחיוב חשבון או תשלום בהמחאה. לניוד קופת גמל לאנליסט לחצו כאן, או לפנות למערך המכירות בטלפון *4993.

 

קופות הגמל להשקעה מציעות מגוון מסלולים המתמחים באפיקי השקעה שונים, הנבדלים זה בזה ברמת הסיכון ובהתאם, גם בפוטנציאל התשואה. הבדל נוסף בין מסלולי ההשקעה עשוי להיות אופי ניהול הכסף - אקטיבי או פאסיבי, הפיזור הגיאוגרפי של הנכסים שבהם משקיעה הקופה ועוד. באנליסט, למשל, אפשר לבחור במסלול כללי, מסלול מנייתי, מסלול שעוקב אחרי מדד s&p-500, מסלול חו"ל, מסלול אג"ח, מסלול שקלי לטווח קצר, ועוד.

ניתן לעקוב אחר הכספים שלכם בכל עת דרך האזור האישי באתר החברה המנהלת וכן באמצעות עיון בדו"חות הרבעוניים והשנתיים הנשלחים על-ידי בית ההשקעות בדואר או במייל. כך, לדוגמה, בדו"ח השנתי, הנשלח בכל שנה לקראת סוף מרץ, תוכלו לראות את יתרת הכספים שצברתם עד סוף השנה שהסתיימה, דיווח על כל הפעולות שבוצעו בחשבון (הפקדות, משיכות), התשואה שהושגה, דמי הניהול ששילמתם (בהשוואה לדמי הניהול הממוצעים בקופה) ועוד.

 • ניתן לחסוך בכל גיל (עד לתקרה השנתית המותרת).
 • הכסף נזיל בכל עת.
 • ניתן לבחור בין מגוון מסלולי השקעה בהתאם לצרכי המשקיע ואופיו.
 • ניתן לנייד כספים בין מסלולים או חברות ללא תשלום מס רווחי הון.
 • ניתן להפקיד כספים פעם אחת או כל חודש (כפוף לתקרה השנתית).
 • אופציה לפטור ממס רווחי הון למי שיעביר את הכספים אחרי גיל 60 למוצר פנסיוני המשלם קצבה וימשוך אותם כקצבה ("קצבה מוכרת" בהתאם לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה).
 • אפשרות לקבלת הלוואה בריבית נמוכה יחסית לאלטרנטיבות*
 • דמי ניהול נמוכים ככלל בהשוואה למכשירי השקעה אחרים, כגון ניהול תיקי השקעות. תקרת דמי הניהול שנקבעו בתקנות עומדת על עד 4% מההפקדות ועד 1.05% מהצבירה.

צור קשר

השדות המסומנים בכוכבית הם שדות חובה

בהקלקה על הקישור, הריני מאשר/ת לחברה ליצור עמי קשר, לרבות באמצעות שיחת טלפון, כמו כן, הריני מאשר/ת את מדיניות הפרטיות של החברה.