אודות אנליסט קופות גמל

אנליסט קופות גמל בע"מ היא חברה מנהלת של קופות גמל לחסכון, תגמולים ופיצויים, קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, קופה מרכזית לפיצויים וקופות חיסכון לכל ילד. בכל אחת מן הקופות מוצעים מגוון מסלולי השקעה עם תמהיל נכסים שונה, בהתאם למדיניות ההשקעות של המסלול.

מי אנחנו?

"אנליסט קופות גמל בע"מ" היא חברה מנהלת של קופות גמל לחסכון, תגמולים ופיצויים, קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, קופה מרכזית לפיצויים וקופות חיסכון לכל ילד. בכל אחת מן הקופות מוצעים מגוון מסלולי השקעה עם תמהיל נכסים שונה, בהתאם למדיניות ההשקעות של המסלול.

החברה הוקמה בשנת 1994 והייתה החברה החוץ בנקאית הראשונה אשר קיבלה את רישיון משרד האוצר לניהול קופות גמל. החברה מתמחה בניהול חיסכון ארוך טווח, חיסכון לטווח בינוני, חיסכון לפרישה וחיסכון למטרות שונות בטווחים משתנים.

מנכ"לית אנליסט קופות גמל בע"מ היא אילנה פרימו, בעלת ניסיון מקצועי ומוכח עם ותק של יותר מ-30 שנים בשוק ההון.

דירקטוריון החברה:
מר יצחק אסטרייכר – יו"ר הדירקטוריון
מר אפרים אברהם – דירקטור בלתי תלוי
עו"ד מיכאל גלאי – דירקטור בלתי תלוי
גב' מרית גילת – דירקטורית בלתי תלויה
מר עידן גניס
מר נדב נחימוביץ'
גב' אורית נוריאל

וועדת ביקורת (מכהנת גם כוועדת תגמול), מתכנסת 6 פעמים בשנה
חברי הוועדה:
עו"ד מיכאל גלאי – יו"ר הוועדה
מר אפרים אברהם
גב' מרית גילת

וועדת השקעות, מתכנסת אחת לשבועיים
חברי הוועדה:
מר אפרים אברהם – יו"ר הוועדה
עו"ד מיכאל גלאי
מר עידן גניס

וועדה לניהול סיכונים, מתכנסת פעמיים בשנה
חברי הוועדה:
מר אפרים אברהם – יו"ר הוועדה
עו"ד מיכאל גלאי
מר עידן גניס

בעלי תפקידים בחברה:
אילנה פרימו – מנכ"לית
נאור שומראי – סמנכ"ל לקוחות
אדוה גולן – מנהלת תפעול
ישראל גבירץ, רו"ח – מבקר פנים
מנחם בר זאב, עו"ד – יועץ משפטי וממונה על פניות הציבור