ממשק אינטרנטי לאיתור עמיתים ומוטבים

עמיתים יקרים שלום,
הרינו להודיעכם כי במסגרת הטיפול בכספים ללא דורש בחיסכון פנסיוני וכצעד משלים לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(איתור עמיתים ומוטבים), התשע"ב – 2012, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן: "האגף") מקים ממשק אינטרנטי מרכזי, נגיש ופשוט לאיתור חשבונות עמיתים (להלן: "הממשק").

הממשק יאפשר לעמיתים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו לאתר בקלות ובמהירות חשבונות אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות פנסיוניים.
 
קבלת מידע מהחברה על חשבונות אשר אותרו בממשק
·      עמית יהא זכאי לקבל מידע מהחברה על חשבון שלו אשר אותר במסגרת הממשק בכפוף להזדהות בקוד זיהוי, בהתאם לנהלי החברה ו/או להעברת צילום ת.ז מתאים.
·      מוטב יהא זכאי לקבל מידע מהחברה על חשבון עמית שנפטר בכפוף להעברת צילום ת.ז מתאים
·     יורש יהא זכאי לקבל מידע מהחברה על חשבון עמית שנפטר בכפוף להעברת צילום ת.ז מתאים וכן צו ירושה/קיום צוואה מאושר כדין מקורי /נאמן למקור ובכפוף לבדיקת החברה את זכאותו למידע.
 
הסרה מהממשק
לידיעתכם, כל עמית אשר אינו מעוניין כי מידע אודות חשבונותיו יוצג בממשק מוזמן להגיש טופס בקשה להסרה מהממשק אל כתובת הדוא"ל HasaraMimshak@analyst.co.il.
פנה עמית לנציג פניות הציבור כאמור בבקשה להסיר מידע אודות חשבונותיו אצלנו מהממשק, לא יועברו הפרטים אודות חשבונות העמית החל משבועיים מיום קבלת הבקשה או החל מיום העברת המידע הסמוך, לפי המאוחר.
 
ביצוע פעולות בחשבונות שאותרו על ידי העמית:
  • פרטים בדבר הצטרפות לקרן השתלמות, ניתן למצוא כאן.
  • פרטים בדבר הצטרפות לקופת גמל, ניתן למצוא כאן.
  • פרטים בדבר הצטרפות לקופת גמל להשקעה, ניתן למצוא כאן.
  • פרטים בדבר ביצוע פעולת העברת כספים בין מסלולי השקעה כאן.
  • פרטים בדבר ביצוע פעולת העברת כספים בין קרן השתלמות, ניתן למצוא כאן.
  • פרטים בדבר ביצוע פעולת העברת כספים בין קופות גמל, ניתן למצוא כאן.
  • פרטים בדבר משיכת כספים מחשבון, ניתן למצוא כאן
 
הליך בדיקת הזכאות המלא של מוטבים לכספים בחשבון של עמית שנפטר
אדם יהא זכאי לכספים של עמית שנפטר באחד מן המקרים הבאים:
-       הוא מוטב הרשום בהוראת מינוי מוטבים אשר העביר העמית בגין החשבון המדובר
-       הוא זכאי לכספים מכוח היותו יורש של העמית
-       הוא זכאי לכספים מכוח צוואה שרשם העמית
 
אדם אשר סבור כי הינו אחד מהאמורים לעיל, יציג בפני החברה המנהלת את כל אלה, לפי המתאים:
(א)      מוטב -
·        צילום תעודת זהות של המוטב.
(ב)      יורש-
·        צו ירושה חתום כדין בנוסח מקורי או נאמן למקור מאושר על ידי עורך דין
·        צילום תעודת הזהות של הזכאי.
(ג)        זכאי על פי צו קיום צוואה-
·        צו קיום צוואה חתום כדין בנוסח מקורי או נאמן למקור מאושר על ידי עורך דין
·        צילום תעודת הזהות של הזכאי.
·        במידה וצו קיום הצוואה מפנה לצוואה, על הזכאי להעביר לידי החברה גם את הצוואה, חתומה כדין בנוסח מקורי או נאמן למקור מאושר על ידי עורך דין.
 
אדם אשר יימצא זכאי לכספים בהתאם לבדיקת הזכאות האמורה יוכל להגיש בקשת משיכה.
לפרטים בדבר משיכת כספים על ידי מוטבים/יורשים נא לחצו כאן.
 
נציגי פניות הציבור לעניין הממשק האינטרנט הינם:
מחלקת שירות לקוחות, טל' 03-7147177, פקס'  03-7147145, דוא"ל : MimshakAmitim@analyst.co.il   

צור קשר

השדות המסומנים בכוכבית הם שדות חובה

בהקלקה על הקישור, הריני מאשר/ת לחברה ליצור עמי קשר, לרבות באמצעות שיחת טלפון, כמו כן, הריני מאשר/ת את מדיניות הפרטיות של החברה.