מסמכים ודוחות מנהליים

מדיניות השקעות

שם הדו"חקובץ להורדה
מדיניות השקעה צפויה לשנת 2024, עדכון מיום 21/04/24, עדכון גבולות חשיפה לאגח ממשלתי ומזומנים בקופות הבאות: אנליסט גמל חול, אנליסט לבני 50 ומטה, אנליסט לבני 50-60, אנליסט לבני 60 ומעלה, אנליסט גמל להשקעה חול, אנליסט גמל להשקעה כללי, אנליסט גמל להשקעה מניות, אנליסט גמל מניות, אנליסט גמל מניות בחול, אנליסט השתלמות חול, אנליסט השתלמות כללי, אנליסט השתלמות מניות אנליסט חסכון לכל ילד, סיכון בינוני
מדיניות השקעה צפויה לשנת 2024, עדכון מיום 11/03/24, עדכון גבולות חשיפה במסלולים: אנליסט השתלמות מחקה מדד S&P500, אנליסט גמל מחקה מדד S&P500, אנליסט גמל להשקעה מחקה מדד S&P500, ואנליסט גמל מניות בחו"ל
מדיניות השקעה צפויה לשנת 2024, עדכון מיום 13.02.24, עדכון מסלולי חשיפה בכל המסלולים
מדיניות השקעה צפויה לשנת 2024
מדיניות השקעה צפוייה לשנת 2023, עדכון מיום 17.07.23, העלאת גבולות החשיפה לממשלתי במסלולים: אנליסט השתלמות כללי, אנליסט גמל בני 60 ומעלה, אנליסט גמל בני 50 ומטה, אנליסט גמל לבני 50-60, אנליסט פיצויים כללי, אנליסט גמל להשקעה כללי, אנליסט חיסכון לכל ילד, חיסכון לכל ילד- סיכון בינוני
מדיניות השקעה צפוייה לשנת 2023, עדכון מיום 5.6.23, העלאת גבולות החשיפה למט"ח במסלולים: אנליסט השתלמות כללי, אנליסט גמל בני 60 ומעלה, אנליסט גמל בני 50 ומטה, אנליסט גמל לבני 50-60, אנליסט פיצויים כללי, אנליסט גמל להשקעה כללי, אנליסט חיסכון לכל ילד, חיסכון לכל ילד- סיכון בינוני
מדיניות השקעה צפויה לשנת 2023
מדיניות השקעה צפוייה ל-2022, עדכון מיום 28.09.22, הוספת 3 מסלולי השקעה חדשים- מחקי מדד S&P500
מדיניות השקעה צפוייה לשנת 2022
מדיניות השקעה צפוייה ל- 2021, עדכון מיום 12.04.21, שינוי גבולות החשיפה במסלולים: אנליסט גמל לבני 50 ומטה, אנליסט גמל לבני 50-60, אנליסט השתלמות כללי, אנליסט קופה מרכזית לפיצויים, אנליסט חיסכון לכל ילד סיכון בינוני, אנליסט גמל להשקעה כללי
מדיניות השקעה צפוייה לשנת 2021
מדיניות השקעות צפויה לשנת 2020, עדכון מיום 19.8.20 ,שינוי מדיניות במסלול חסכון לילד סיכון בינוני
מדיניות השקעות צפויה לשנת 2020, עדכון מיום 09.02.20 בתוקף החל מ 01.01.20,הוספת מדדי ייחוס באפיק מזומן ומטח
מדיניות השקעה צפוייה לשנת 2020
מדיניות השקעה צפוייה ל-2019, עדכון מיום 25.11.2019, שינוי גבלות חשיפה במסלול אנליסט גמל לבני 50 ומטה
מדיניות השקעה צפוייה לשנת 2019

מגבלת עמלת ניהול חיצוני

שם הדו"חקובץ להורדה
מגבלת עמלת ניהול חיצוני - 2024

מידע בדבר מיזוגי מסלולים

שם הדו"חקובץ להורדה
הודעה בדבר השלמת מיזוג מסלולים - ינואר 2021
הודעה בדבר מיזוג מסלולים - 16/11/2020
הודעה על השלמת מיזוג מסלולים בקופות אנליסט - 10/01/2016
הודעה על כוונת מיזוג מסלולים בקופות אנליסט - 15/11/2015
תיקון 3 לחוק קופות הגמל

דיווח עקרונות העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

שם הדו"חקובץ להורדה
מסמך עקרונות העברת זכויות עמיתים שלא במזומן
ברבעון 1 2020 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן. ברבעון 2 2020 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן. ברבעון 3 2020 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן. ברבעון 4 2020 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

מדיניות תגמול

שם הדו"חקובץ להורדה
מדיניות תגמול מרץ 2024
מדיניות תגמול מרץ 2023
מדיניות תגמול דצמבר 2022
מדיניות תגמול מעודכנת מיום 27.2.2022
מדיניות תגמול מעודכנת מיום 15.12.2019
מדיניות תגמול מעודכנת מיום 22.5.2019

תגמול לסוכנים עבור קידום מכירות

שם הדו"חקובץ להורדה
תגמול לסוכנים עבור קידום מכירות - אוקטובר 2023
תגמול לסוכנים עבור קידום מכירות - אוקטובר 2023
תגמול לסוכנים עבור קידום מכירות - אוקטובר 2023
תגמול לסוכנים עבור קידום מכירות - אוקטובר 2023
תגמול לסוכנים עבור קידום מכירות
תגמול לסוכנים עבור קידום מכירות
תגמול לסוכנים עבור קידום מכירות
תגמול לסוכנים עבור קידום מכירות
תגמול לסוכנים עבור קידום מכירות
תגמול לסוכנים עבור קידום מכירות

דוחות נוספים

שם הדו"חקובץ להורדה
דוח שנתי ממונה אזרחים ותיקים 2023
דוח שנתי ממונה אזרחים ותיקים 2022
הנחיות עבודה להעברת מסמכים החתומים בחתימה ממוחשבת 2022
תכנית הפרדה מבנית
פוליסת ביטוח
אמות מידה לאיכות הממשל התאגידי
דו"ח פומבי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד
דו"ח תשואות משלים 2009
דו"ח תשואות יומיות 2008

יצירת קשר

בעת שליחת הטופס, הריני מאשר/ת לחברה ליצור עמי קשר, לרבות באמצעות שיחת טלפון, כמו כן, הריני מאשר/ת את מדיניות הפרטיות של החברה.

הצטרפות
הצטרפות
*6646