מסמכים ודוחות מנהליים

מדיניות השקעות

קובץ להורדה שם הדו"ח

מדיניות השקעה צפוייה לשנת 2023, עדכון מיום 17.07.23, העלאת גבולות החשיפה לממשלתי במסלולים: אנליסט השתלמות כללי, אנליסט גמל בני 60 ומעלה, אנליסט גמל בני 50 ומטה, אנליסט גמל לבני 50-60, אנליסט פיצויים כללי, אנליסט גמל להשקעה כללי, אנליסט חיסכון לכל ילד, חיסכון לכל ילד- סיכון בינוני

מדיניות השקעה צפוייה לשנת 2023, עדכון מיום 5.6.23, העלאת גבולות החשיפה למט"ח במסלולים: אנליסט השתלמות כללי, אנליסט גמל בני 60 ומעלה, אנליסט גמל בני 50 ומטה, אנליסט גמל לבני 50-60, אנליסט פיצויים כללי, אנליסט גמל להשקעה כללי, אנליסט חיסכון לכל ילד, חיסכון לכל ילד- סיכון בינוני

מדיניות השקעה צפויה לשנת 2023
מדיניות השקעה צפוייה ל-2022, עדכון מיום 28.09.22, הוספת 3 מסלולי השקעה חדשים- מחקי מדד S&P500
מדיניות השקעה צפוייה לשנת 2022

מדיניות השקעה צפוייה ל- 2021, עדכון מיום 12.04.21, שינוי גבולות החשיפה במסלולים: אנליסט גמל לבני 50 ומטה, אנליסט גמל לבני 50-60, אנליסט השתלמות כללי, אנליסט קופה מרכזית לפיצויים, אנליסט חיסכון לכל ילד סיכון בינוני, אנליסט גמל להשקעה כללי

מדיניות השקעה צפוייה לשנת 2021
מדיניות השקעות צפויה לשנת 2020, עדכון מיום 19.8.20 ,שינוי מדיניות במסלול חסכון לילד סיכון בינוני
מדיניות השקעות צפויה לשנת 2020, עדכון מיום 09.02.20 בתוקף החל מ 01.01.20,הוספת מדדי ייחוס באפיק מזומן ומטח
מדיניות השקעה צפוייה לשנת 2020
מדיניות השקעה צפוייה ל-2019, עדכון מיום 25.11.2019, שינוי גבלות חשיפה במסלול אנליסט גמל לבני 50 ומטה
מדיניות השקעה צפוייה לשנת 2019

 

מגבלת עמלת ניהול חיצוני

טופס להורדה שם הקובץ
מגבלת עמלת ניהול חיצוני - 2023

מידע בדבר מיזוגי מסלולים

טופס להורדה שם הקובץ
הודעה בדבר השלמת מיזוג מסלולים - ינואר 2021
הודעה בדבר מיזוג מסלולים - 16/11/2020
הודעה על השלמת מיזוג מסלולים בקופות אנליסט - 10/01/2016
הודעה על כוונת מיזוג מסלולים בקופות אנליסט - 15/11/2015
תיקון 3 לחוק קופות הגמל

 

קובץ להורדה שם הדו"ח
מסמך עקרונות העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

ברבעון 1 2020 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 2 2020 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 3 2020 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

ברבעון 4 2020 לא בוצע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

 

מדיניות תגמול

קובץ להורדה שם הדו"ח
מדיניות תגמול דצמבר 2022
מדיניות תגמול מעודכנת מיום 27.2.2022
מדיניות תגמול מעודכנת מיום 15.12.2019
מדיניות תגמול מעודכנת מיום 22.5.2019

 

קובץ להורדה שם הדו"ח
תגמול לסוכנים עבור קידום מכירות - אוקטובר 2023
תגמול לסוכנים עבור קידום מכירות - אוקטובר 2023
תגמול לסוכנים עבור קידום מכירות - אוקטובר 2023
תגמול לסוכנים עבור קידום מכירות - אוקטובר 2023
תגמול לסוכנים עבור קידום מכירות
תגמול לסוכנים עבור קידום מכירות
תגמול לסוכנים עבור קידום מכירות
תגמול לסוכנים עבור קידום מכירות
תגמול לסוכנים עבור קידום מכירות
תגמול לסוכנים עבור קידום מכירות

 

דוחות נוספים

קובץ להורדה שם הדו"ח
דוח שנתי ממונה אזרחים ותיקים
הנחיות עבודה להעברת מסמכים החתומים בחתימה ממוחשבת
תכנית הפרדה מבנית
פוליסת ביטוח
אמות מידה לאיכות הממשל התאגידי
דו"ח פומבי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד
דו"ח תשואות משלים 2009
דו"ח תשואות יומיות 2008