משיכת כספים מקופת גמל/קרן השתלמות/גמל להשקעה/חסכון לכל ילד

למשיכת כספים באופן דיגיטלי

 

במידה ותרצו למשוך כספים מקופת גמל או מקרן השתלמות יש למלא בקשה למשיכת כספים.

לעמיתים מתחת לגיל 18 יש למלא בקשה למשיכת כספים מקופת גמל להשקעה באמצעות טופס ולשלוח למייל החברה המצוין מטה.

יש לצרף את המסמכים הבאים:

  1. צילום תעודת זהות.
  2. צילום המחאה / המחאה מבוטלת.
  3. כל מסמך נוסף, כמפורט על גבי טופס המשיכה.

ניתן גם למלא בקשה למשיכת כספים מחיסכון לכל ילד (אך, מספיקה הבקשה הדיגיטלית).

למשיכת חיסכון לכל ילד והסבר בשפה הערבית לחץ כאן.

עם הגיעו לגיל 18 רשאי ילדכם למשוך את הכספים באישורכם. כדי למשוך את הכספים יש למלא ולשלוח לגוף המנהל טופס בקשה למשיכת כספים. בנוסף, כפי שצויין, ילדים אשר נולדו עד ליום 31.12.2016 בגיל 18 יהיו זכאים לקבלת מענק בגובה 500* ש"ח (לילדים אשר נולדו החל מיום 01.01.2017 סכום המענק יחולק ויינתן בשתי פעימות – בגיל 3 ובגיל 12 לבנות וגיל 13 לבנים).
במידה וילדכם ימשיך לחסוך בחשבון גם לאחר גיל 18, יהיה זכאי בגיל 21 למענק בגובה 500* ש"ח, בכפוף לכך שכל כספי החיסכון לא נמשכו.
*הסכום הנקוב יתעדכן כל שנה בהתאם להוראות הדין.

את טופס המשיכה והמסמכים הנדרשים יש לשלוח במקור באמצעות הדואר בלבד למשרדנו:

  • "אנליסט קופות גמל בע"מ"
    שד' רוטשילד 46, תל אביב 6688312
  • ניתן לשלוח אלינו גם באמצעות דוא"ל: anapidyonot@analyst.co.il