העברת חשבון קרן השתלמות

לפעולה מהירה בדיגיטל

במידה ולא תרצו להצטרף בצורה דיגיטלית, ישנה אפשרות להצטרף באמצעות טפסים:

עמית עצמאי

יש למלא טופס בקשת הצטרפות לקרן השתלמות וטופס בקשת העברה לקופת גמל/קרן השתלמות, לצרף צילום ת.ז ולשלוח למשרדינו:

  • "אנליסט קופות גמל בע"מ"
    שד' רוטשילד 46, ת"א, 6688312
  • ניתן לשלוח אלינו גם באמצעות הדוא"ל: gemel@analyst.co.il

אפשרויות ההפקדה יפורטו במכתב ההצטרפות שיישלח לאחר קבלת הטפסים.

עמית שכיר

יש למלא טופס בקשת הצטרפות לקרן השתלמות וטופס בקשת העברה לקופת גמל/קרן השתלמות, ולצרף צילום ת.ז ולשלוח למשרדינו:

  • "אנליסט קופות גמל בע"מ"
    שד' רוטשילד 46, ת"א, 6688312
  • ניתן לשלוח אלינו גם באמצעות הדוא"ל: gemel@analyst.co.il

אפשרויות ההפקדה יפורטו במכתב ההצטרפות שיישלח לאחר קבלת הטפסים.