העברת חשבון קרן השתלמות

העברת חשבון קרן השתלמות

הצטרפות / הצטרפות והעברה - לקרן השתלמות >>

עמית עצמאי

טפסים:

יש למלא טופס בקשת הצטרפות לקרן השתלמות וטופס בקשת העברה לקופת גמל/קרן השתלמות, לצרף צילום ת.ז ולשלוח למשרדינו:

"אנליסט קופות גמל בע"מ"

שד' רוטשילד 46, ת"א, 6688312

ניתן לשלוח אלינו גם באמצעות הדוא"ל: gemel@analyst.co.il

אפשרויות ההפקדה יפורטו במכתב ההצטרפות שיישלח לאחר קבלת הטפסים.

עמית שכיר

טפסים:

יש למלא טופס בקשת הצטרפות לקרן השתלמות וטופס בקשת העברה לקופת גמל/קרן השתלמות, ולצרף צילום ת.ז ולשלוח למשרדינו:

שד' רוטשילד 46, ת"א, 6688312

ניתן לשלוח אלינו גם באמצעות הדוא"ל: gemel@analyst.co.il

אפשרויות ההפקדה יפורטו במכתב ההצטרפות שיישלח לאחר קבלת הטפסים.