פתיחת חשבון חדש לקופת גמל להשקעה

פתיחת חשבון חדש לקופת גמל להשקעה 

להצטרפות / הצטרפות והעברה >>

הצטרפות - לקופת גמל להשקעה קטין>>

טפסים להצטרפות ידנית להורדה:

עליך למלא טופס בקשת הצטרפות לקופת גמל להשקעה ולצרף צילום תעודת זהות

את טופס ההצטרפות והמסמכים הנדרשים יש לשלוח למשרדינו:

"אנליסט קופות גמל בע"מ"

מגדל אלרוב, שד' רוטשילד 46, תל-אביב 6688312

ניתן לשלוח אלינו גם באמצעות דוא"ל : gemel@analyst.co.il

אפשרויות ההפקדה יפורטו במכתב ההצטרפות שיישלח לאחר קבלת הטפסים.

את הוראת מינוי המוטבים המצורפת לטופס ההצטרפות יש לשלוח למשרדינו לכתובת המצויינת לעיל במקור, במסירה אישית או בדואר.