פרטי התקשרות בנוגע לייפוי כוח

פרטי התקשרות ייעודיים לקבלת מענה בנוגע ליפויי כוח לפי חוזר האוצר מס' 2018-10-8

לפרטים ולמענה לסוכנים ויועצים בלבד בכל הקשור ביפויי כוח המועברים לחברה בהתאם לחוזר האוצר האמור, יש לפנות אל:

דסק סוכנים

לפרטים ולמענה לעמיתי החברה בכל הקשור בייפויי כוח המועברים לחברה בהתאם לחוזר האוצר האמור, יש לפנות אל:

מחלקת שירות לקוחות

יצירת קשר

בעת שליחת הטופס, הריני מאשר/ת לחברה ליצור עמי קשר, לרבות באמצעות שיחת טלפון, כמו כן, הריני מאשר/ת את מדיניות הפרטיות של החברה.

הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות
*6646