רמות סיכון

בחירה של רמת סיכון בתיק ההשקעות והתאמתה לאופיו של הלקוח הינה המשימה החשובה ביותר בניהול כסף. בחירת רמת סיכון תגדיר באופן מתמטי מה תהיה תנודתיות התיק ומה פוטנציאל התשואה הגלום במנוחים היסטוריים.
אנחנו באנליסט ממליצים לפנות לגורמי המקצוע ובעזרת שאלון מיוחד נגדיר מהו הסיכון הנכון עבורכם.
2 ——— סולידי
4 ——— בינוני
6 ——— בינוני גבוה
8 ——— גבוה
10 ——– גבוה מאוד

מדיניות ההשקעה

רמת סיכון סולידית (ללא מניות) – מסלול זה מותאם למשקיע שרוצה ניהול השקעות ללא רכיב מניות וזאת באמצעות אג"ח ממשלתי ו/או קונצרני. מטרת ניהול אפיק זה היא לצמצם את הסיכון באמצעות בחירת מח"מ ו/או בחירות אגרות חוב בדירוגים גבוהים ובכך לייצר רמת סיכון סולידית ביחס לאלטרנטיבות.

נמוכה (בין 10% ל20% מניות) – מסלול זה מותאם למשקיע שרוצה בטווח הארוך לשמור על ערך השקעתו ביחס למדד המחירים לצרכן אך גם רוצה ליהנות מאפשרות לתשואה ריאלית על ידי חשיפה של עד 20% מתיק ההשקעות לשוק המניות. השילוב של רכיב מניות נמוך עם לפחות 80% אגרות חוב ופיקדונות מאפשר לצד תשואות יציבות יחסית, גם ליהנות במידת מה מתקופות גיאות בשוק המניות.

רמת סיכון בינונית (מעל 20% מניות עד 40% מניות) – מסלול זה מותאם למשקיע שרוצה ליהנות מאפשרות לתשואה עודפת על מדד המחירים לצרכן על ידי חשיפה של עד 40% מתיק ההשקעות לשוק המניות. השילוב של מניות ואגרות חוב מאפשר, מחד גיסא, תשואות יציבות לאורך זמן עם אפשרות לתנודתיות ולירידת קרן בטווח הקצר, ומאידך, מאפשר גם ליהנות מתקופת גיאות בשוק המניות בטווח הארוך.

רמת סיכון בינונית גבוהה (עד 50% מניות) – מסלול זה מותאם למשקיע שרוצה ליהנות מכל העולמות יחדיו- גם חשיפה למניות בשיעור משמעותי של עד 50% וגם מרכיב של אג"ח בחשבונו. השילוב הנ"ל של מניות ואגרות חוב מעניק לטווח הארוך הגנה על חלק מכספו ומאפשר להינות בטווח זה מגאות אפשרית בבורסה בארץ או בחו"ל עם אפשרות לשחיקת חלק מקרן ההשקעה בתקופות של ירידות בשווקים.

רמת סיכון בינונית גבוהה (עד 70% מניות) – מסלול זה מתאים למשקיע שמחפש חשיפה גבוהה לשוק המניות אך רוצה לשמור מרכיב של לפחות 30% מתיק ההשקעות שלו באגרות חוב ופיקדונות כששאר התיק יושקע במניות. החשיפה המוגברת למניות עשוייה להציג תשואה עודפת על מדד המחירים לצרכן. עם זאת, המשקיע במסלול זה צריך להיות מודע לאפשרות לתנודתיות ביחס למסלולים סולידיים יותר ולאפשרות לשחיקת הקרן בצורה משמעותית, במיוחד בטווח הקצר.

רמת סיכון גבוהה מאוד (עד 100% מניות) – מסלול זה עשוי ליצור את התשואה הגבוהה ביותר מבין המסלולים לאורך זמן. מטרת המסלול היא להציג תשואה העולה על מדדי השוק הרלוונטים בטווח הארוך. המשקיע במסלול זה צריך להיות מודע לתנודתיות הגדולה שמאפיינת תיק השקעות מוטה מניות והסיכון הכרוך בהשקעה במניות בטווח הקצר והבינוני וכמו כן על אפשרות לשחיקת קרן ההשקעות בשיעור של עשרות אחוזים. להלן תיאור תמציתי של אפיקי השקעה עיקריים והערכה כללית לצורך המחשה בלבד של פוטנציאל התשואה והסיכון שלהם, בהסתמך על הערכות סובייקטיביות וניסיון העבר בלבד.* ההערכות מתייחסת לפיזור גבוה של נכסים באפיק השקעה, ולא לנייר ערך בודד.