רשימת קישורים אסיפות כלליות

שם הדו"חקובץ להורדה
מדיניות הצבעה באסיפות כלליות - מאי 2024
שם הדו"חקובץ להורדה
אסיפות כלליות - מאי 2024
אסיפות כלליות - אפריל 2024
אסיפות כלליות - מרץ 2024
אסיפות כלליות - פברואר 2024
אסיפות כלליות - ינואר 2024
אסיפות כלליות - דצמבר 2023
אסיפות כלליות - נובמבר 2023
אסיפות כלליות - אוקטובר 2023
אסיפות כלליות - ספטמבר 2023
אסיפות כלליות - אוגוסט 2023
אסיפות כלליות - יולי 2023
אסיפות כלליות - יוני 2023
אסיפות כלליות - מאי 2023
אסיפות כלליות - אפריל 2023
אסיפות כלליות - מרץ 2023
אסיפות כלליות - פברואר 2023
אסיפות כלליות - ינואר 2023
אסיפות כלליות - דצמבר 2022
אסיפות כלליות - נובמבר 2022
אסיפות כלליות - אוקטובר 2022
אסיפות כלליות - ספטמבר 2022
אסיפות כלליות - אוגוסט 2022
אסיפות כלליות - יולי 2022
אסיפות כלליות - יוני 2022
אסיפות כלליות - מאי 2022
אסיפות כלליות - אפריל 2022
אסיפות כלליות - מרץ 2022
אסיפות כלליות - פברואר 2022
אסיפות כלליות - ינואר 2022
אסיפות כלליות - דצמבר 2021
אסיפות כלליות - נובמבר 2021
אסיפות כלליות - אוקטובר 2021
אסיפות כלליות - ספטמבר 2021
אסיפות כלליות - אוגוסט 2021
אסיפות כלליות - יולי 2021
אסיפות כלליות - יוני 2021
אסיפות כלליות - מאי 2021
אסיפות כלליות - אפריל 2021
אסיפות כלליות - מרץ 2021
אסיפות כלליות - פברואר 2021
אסיפות כלליות - ינואר 2021

יצירת קשר

בעת שליחת הטופס, הריני מאשר/ת לחברה ליצור עמי קשר, לרבות באמצעות שיחת טלפון, כמו כן, הריני מאשר/ת את מדיניות הפרטיות של החברה.

הצטרפות
הצטרפות
*6646