רשימת קישורים אסיפות כלליות

רשימת קישורים

קובץ להורדה שם הדו"ח
מדיניות הצבעה באסיפות כלליות - עדכון ספומבר 2023
קובץ להורדה שם הדו"ח
אסיפות כלליות - נובמבר 2023
אסיפות כלליות - אוקטובר 2023
אסיפות כלליות - ספטמבר 2023
אסיפות כלליות - אוגוסט 2023
אסיפות כלליות - יולי 2023
אסיפות כלליות - יוני 2023
אסיפות כלליות - מאי 2023
אסיפות כלליות - אפריל 2023
אסיפות כלליות - מרץ 2023
אסיפות כלליות - פברואר 2023
אסיפות כלליות - ינואר 2023
אסיפות כלליות - דצמבר 2022
אסיפות כלליות - נובמבר 2022
אסיפות כלליות - אוקטובר 2022
אסיפות כלליות - ספטמבר 2022
אסיפות כלליות - אוגוסט 2022
אסיפות כלליות - יולי 2022
אסיפות כלליות - יוני 2022
אסיפות כלליות - מאי 2022
אסיפות כלליות - אפריל 2022
אסיפות כלליות - מרץ 2022
אסיפות כלליות - פברואר 2022
אסיפות כלליות - ינואר 2022
אסיפות כלליות - דצמבר 2021 
אסיפות כלליות - נובמבר 2021 
אסיפות כלליות - אוקטובר 2021 
אסיפות כלליות - ספטמבר 2021 
אסיפות כלליות - אוגוסט 2021 
אסיפות כלליות - יולי 2021 
אסיפות כלליות - יוני 2021 
אסיפות כלליות - מאי 2021 
אסיפות כלליות - אפריל 2021
אסיפות כלליות - מרץ 2021 
אסיפות כלליות - פברואר 2021
אסיפות כלליות - ינואר 2021