חיסכון לכל ילד

בינואר 2017 החלה לפעול תכנית "חיסכון לכל ילד". מטרת התוכנית היא להבטיח את עתידם הכלכלי של ילדינו ולאפשר להם נקודת פתיחה טובה לקראת חייהם הבוגרים.

פעולות

פעולות ומידע בנושא חיסכון לכל ילד

ניוד חסכון לכל ילד

לניוד קופת חסכון לכל ילד

משיכת חסכון לכל ילד

למשיכת חסכון לכל ילד

להצטרפות – מעבר לאתר הביטוח הלאומי ולעדכון בחירתכם

נכנסים מהלינק לאתר של ביטוח לאומי, מצטרפים ובוחרים אנליסט

עדכון פרטים בחשבון

לעדכון פרטים בחשבון חסכון לכל ילד

צפייה בתקנון

לצפיה בתקנון חסכון לכל ילד

צפייה במדיניות ההשקעה

לצפייה במדיניות ההשקעה שנת 2023

מידע נוסף אתר האוצר

למידע נוסף על התכניות באתר הייעודי במשרד האוצר

להצטרפות לאנליסטנכנסים מכאן לאתר של ביטוח לאומי, מצטרפים ובוחרים.

במסגרת תוכנית חיסכון לכל ילד מפקיד הביטוח הלאומי על חשבון המדינה לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים כ- 50 ש"ח בכל חודש עד הגיעו לגיל 18. הכספים יופקדו בחיסכון ייעודי על שמו של הילד וזאת בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו.

הורים המעוניינים בכך, יכולים להכפיל את סכום ההפקדה החודשית ולהוסיף לחיסכון של כל ילד כ- 50 ש"ח נוספים מדי חודש, שישולמו מתוך קצבת הילדים, כך שסכום החיסכון המצטבר יוכפל ויעמוד על כ- 100 ש"ח בחודש. קופות "חיסכון לכל ילד" מנוהלות בבנקים או בבתי השקעות, בהתאם לבחירת ההורים.

לתשומת לבכם, אם לא תבחרו את הגוף המנהל, ביטוח לאומי יבחר עבורכם את הגוף שינהל את כספי החיסכון בהתאם למנגנון ברירת מחדל שנקבע ולא בהתאם לצרכים ולהעדפות ההשקעה שלכם. יחד עם זאת, חשוב לדעת כי ככל שתכנית החיסכון מנוהלת בבית השקעות או חברת ביטוח ניתן להעביר את הכספים בין גופים אלו.

לכן מומלץ להקדים ולבחור את המקום שבו יתנהל חיסכון ילדיכם.

מאפייני תוכנית חיסכון לכל ילד

  • עד הגיעו של החוסך (הילד) לגיל 21 – דמי הניהול בקופה משולמים על ידי המדינה. לאחר גיל 21 ייגבו דמי הניהול מחשבון החיסכון.
  • בחירת מסלול השקעה מבין 3 מסלולי השקעה לפי רמות סיכון שונות: מוגבר, בינוני ומועט.
  • אפשרות לעבור בכל עת בין מסלולי השקעה ללא אירוע מס וללא עלות

המסלולים שלנו

היקף הנכסים והתשואות נלקחו ממאגרי החברה. לחברה זיקה למוצריה המנוהלים והמשווקים על ידה. אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות וכן אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק פנסיוני.
אנליסט מחזיק בהיתר עיסקא הניתן על ידי מכון כתר לכלכלה עפ"י התורה – בנשיאות הגרז"נ גולדברג שליט"א.

מהי תוכנית חיסכון לכל ילד? איך זה עובד?

חיסכון לכל ילד היא תוכנית שהמדינה יזמה והוציאה לפועל מינואר 2017. במסגרתה, מפקיד הביטוח הלאומי סכום מסוים (55 שקל בחודש, נכון ל-2023) עבור כל ילד בגינו זכאי ההורה לקצבת ילדים, עד גיל 18 ואף משלם את דמי הניהול בקופה עד לגיל זה.

בנוסף, כל ילד זכאי למענקים שיופקדו לחיסכון לכל ילד: ילדים שנולדו עד 31 בדצמבר 2016 יקבלו 510 שקל בגיל 18. ילדים שנולדו מ-1 בינואר 2017 יקבלו 255 שקל בגיל 3 ועוד 255 שקל בהגיעם למצוות (12 לבנות ו-13 לבנים). ילדים שלא ימשכו את החיסכון עד גיל 21 יקבלו 510 שקל נוספים בגיל זה.

הסכום החודשי והמענקים מופקדים בתוכנית חיסכון על שם הילד בקופת גמל להשקעה או בבנק, לפי בחירת ההורה מקבל קצבת הילדים. את הבחירה ניתן לבצע בתוך 6 חודשים מהלידה באתר הביטוח הלאומי. ניתן גם להכפיל את סכום ההפקדה החודשי על-ידי בחירה להפקיד חלק מקצבת הילדים לחיסכון לכל ילד, במקום לחשבון הבנק.

במידה שההורה לא בחר היכן לנהל את החיסכון, הביטוח הלאומי יבחר היכן להפקיד את הכסף, לפי המנגנון הבא:

  • ילד ראשון – הכסף יופקד בקופת גמל להשקעה באחד מבתי ההשקעות המשתתפים בתוכנית, במסלול סיכון מוגבר.
  • אם לילד אח או אחות גדולים, ובעבר ההורים בחרו עבורם היכן לנהל את החיסכון לכל ילד, הכסף יופקד באותו בנק או קופת גמל שבהם מתנהל החיסכון של האח/אחות שנולדו לפניו.

חיסכון לכל ילד – שאלות ותשובות