מידע למעסיקים

מידע למעסיקים - קופה מרכזית לפיצויים

 

מעסיק נכבד,

בחודש אוקטובר 2017 פרסמה רשות שוק ההון את חוזר העברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים 16-9-2017 (להלן: "החוזר"). חוזר שוק ההון מהווה חוזר משלים לחוזר רשות המיסים 4/17. החוזר מאפשר למעסיק לנייד כספים מחשבונו בקופה מרכזית לפיצויים, לרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה על שם "עובדי 2007" המועסקים אצלו.

מיהו "עובד 2007"? עובד שתחילת העסקתו לפני 31.12.2007 ועדיין מועסק אצל המעסיק.

התנאים הדרושים לצורך ניוד כספי קופה מרכזית לפיצויים:

1. אישור רואה חשבון מטעמו של המעסיק שיכיל בין היתר את הפרטים הבאים:

א. רשימת העובדים אליהם מבקש המעסיק להעביר כספים לחשבונותיהם בקופת הגמל לקצבה. הרשימה תכלול:

שם פרטי ושם משפחה

מספר תעודת זהות

תאריך לידה

כתובת

שיעור העברה מתוך סכום העברה הכולל בגין עובדי 2007

ב. סכום ההעברה לעובדי 2007 והצהרה כי הסכום כאמור עומד בתנאים שנקבעו בהוראות החוזר;

ג. אישור כי העובד אשר הכספים מועברים לחשבונו הינו עובד 2007;

ד. אישור כי חלוקת הכספים בין העובדים נעשתה בהתאם לסעיפים (3) ו-(4) לחוזר ואשר על פיהם חלוקת הכספים הינה בהתאם לסכום שרשאי מעסיק להעביר למרכיב הפיצויים של עובד מסוים, וכי העברה תתבצע רק בתנאי שנותרה חובות למעסיק בשל אותו עובד.

2. העברת כספים מקופה מרכזית לפיצויים תתבצע רק לקופת גמל אישית לפיצויים של העובד באותו גוף מנהל.

3. ככל שלעובד לא קיימת קופת גמל אישית לפיצויים בגוף המנהל, יפתח חשבון חדש על שם העובד ללא צורך בטופס הצטרפות. במקרה זה, הכספים יועברו אל מסלול ברירת מחדל, בהתאם לגיל העמית (מסלול תלוי גיל).

4. החברה המנהלת תשלח הודעה למעסיק ולעובד אודות העברת כספים תוך 15 ימי עסקים ממועד השלמת ההעברה.

לנוחיותך, מצ"ב הנוסח המלא הנדרש לאישור רואה חשבון לביצוע העברת כספים.

 

 

קובץ להורדה
מסמכים
חוזר מס הכנסה 4/2017-יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים
חוזר גופים מוסדיים 2017-9-17 העברת כספים בין קופות גמל
בקשת מעסיק להעברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים לקופות אישיות לפיצויים על שם העובד 

צור קשר

השדות המסומנים בכוכבית הם שדות חובה

בהקלקה על הקישור, הריני מאשר/ת לחברה ליצור עמי קשר, לרבות באמצעות שיחת טלפון, כמו כן, הריני מאשר/ת את מדיניות הפרטיות של החברה.