טפסים שימושיים

הצטרפות

שם הטופסהרחבהמידעטופס דיגיטליטופס להורדהשיתוף טופסמידע נוסף
הסבר עבור הצטרפות דיגיטלית לגמל להשקעה

לקבלת מידע נוסף לחצו כאן

בקשת הצטרפות קופת גמל להשקעה עבור עמיתי חבר
קיט הצטרפות והעברה גמל להשקעה קטין יעודי לעמיתי חבר

הלינק הדיגיטלי מיועד להצטרפות בלבד של קטין לקופת גמל להשקעה – ייעודי לעמיתי "חבר"

קיט הצטרפות והעברה גמל להשקעה בגיר יעודי לעמיתי חבר
בקשת הצטרפות לקטין קופת גמל להשקעה עבור עמיתי חבר

הלינק הדיגיטלי מיועד להצטרפות בלבד של קטין לקופת גמל להשקעה – ייעודי לעמיתי "חבר"

בקשה לשינוי תמהיל הפקדות
טופס הכר את הלקוח – גמל להשקעה
בקשת הצטרפות לקופת גמל להשקעה עמית קטין + הכר את הלקוח

לקבלת מידע נוסף לחצו כאן

טופס הכר את הלקוח – קרן השתלמות
בקשת הצטרפות לקופה מרכזית לפיצויים

לקבלת מידע נוסף לחצו כאן

בקשת הצטרפות / העברה לקופת גמל להשקעה

לקבלת מידע נוסף לחצו כאן

בקשת הצטרפות לקרן השתלמות לעמית עצמאי

לקבלת מידע נוסף לחצו כאן

בקשת הצטרפות לקרן השתלמות-שכיר

לקבלת מידע נוסף לחצו כאן

נספח להצטרפות תיקון 190
הצטרפות מעסיק
בקשת הצטרפות לקופת גמל לעמית שכיר

לקבלת מידע נוסף לחצו כאן

טופס הכר את הלקוח – קופת גמל
טופס הצטרפות לקופת גמל לעמית עצמאי

לקבלת מידע נוסף לחצו כאן

העברת כספים

שם הטופסהרחבהמידעטופס דיגיטליטופס להורדהשיתוף טופסמידע נוסף
הפקדה באמצעות העברה בנקאית קופת גמל להשקעה
ניוד קופת חיסכון לכל ילד

*יש לצרף לטופס הניוד צילום ת.ז וספח של ההורה (ת.ז ביומטרית יש לצרף משני צידי התעודה)

בקשת העברה לקרן השתלמות – עמית שכיר או עמית עצמאי

לקבלת מידע נוסף לחצו כאן

בקשת העברה לניוד כספים – קופת גמל להשקעה

לקבלת מידע נוסף לחצו כאן

הודעת עמית על ביטול בקשת העברה
טופס בקשת העברה עמית-מעביד או עמית-שיתופי

לקבלת מידע נוסף לחצו כאן

בקשת העברה לקופת גמל – עמית שכיר או עמית עצמאי

הלינק הדיגיטלי מיועד להצטרפות / הצטרפות והעברה לקופת גמל

העברה בין מסלולים

שם הטופסהרחבהמידעטופס דיגיטליטופס להורדהשיתוף טופסמידע נוסף
בקשה להעברת כספים בין מסלולים – קופת גמל להשקעה
בקשה להעברת כספים בין מסלולים – חסכון לכל ילד
בקשה להעברת כספים בין מסלולים – קרן השתלמות
בקשה להעברת כספים בין מסלולים – מרכזית לפיצויים

לקבלת מידע נוסף לחצו כאן

בקשה להעברת כספים בין מסלולים – קופת גמל

משיכת כספים

שם הטופסהרחבהמידעטופס דיגיטליטופס להורדהשיתוף טופסמידע נוסף
בקשת משיכת כספים מקופת חיסכון לכל ילד + נספח

לקבלת מידע נוסף לחצו כאן

בקשה למשיכת כספים – קופת גמל להשקעהבמידה ומדובר בקטין, לא ניתן לבצע משיכה דיגיטלית ויש לפנות לשירות הלקוחות

לקבלת מידע נוסף לחצו כאן

טופס הצהרת הורים – בקשת משיכה מחשבון עמית קטין
בקשה למשיכת כספים קופה מרכזית לפיצויים
בקשה למשיכת כספים

לקבלת מידע נוסף לחצו כאן

הצהרת מוטב במשיכת כספים

לקבלת מידע נוסף לחצו כאן

בקשה למשיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה

לקבלת מידע נוסף לחצו כאן

בקשה למשיכת כספים שלא כדין
טופס בקשה למשיכת כספים לחיסכון לכל ילד

לקבלת מידע נוסף לחצו כאן

בקשה למשיכה מיתרה צבורה נמוכה (עד 8,000 ₪)

לקבלת מידע נוסף לחצו כאן

הרשאה לחיוב חשבון

שם הטופסהרחבהמידעטופס דיגיטליטופס להורדהשיתוף טופסמידע נוסף
הסבר עבור הקמת הרשאה לחיוב חשבון – קרן השתלמות
הסבר עבור הקמת הרשאה לחיוב חשבון – גמל להשקעה
הרשאה לחיוב חשבון – קופת גמל להשקעה

לקבלת מידע נוסף לחצו כאן

הרשאה לחיוב חשבון – קרן השתלמות

לקבלת מידע נוסף לחצו כאן

הרשאה לחיוב חשבון – קופת גמל

כללי

שם הטופסהרחבהמידעטופס דיגיטליטופס להורדהשיתוף טופסמידע נוסף
טופס עדכון פרטים אישיים
טופס עדכון פרטים אישיים – חסכון לכל ילד

הלינק הדיגיטלי מיועד לעדכון פרטים אישיים עבור חשבונות חל"י

עדכון פרטי הורה לצורך קבלת מידע והתחברות לאזור האישי

*ללקוחות קיימים בלבד

טופס הצהרת עמית W-9
טופס הצהרת עמית W-8BEN
שינוי/מינוי מוטבים