פתיחת חשבון קרן השתלמות להפקדות חדשות

לפעולה מהירה בדיגיטל

במידה ולא תרצו להצטרף בצורה דיגיטלית, ישנה אפשרות להצטרף באמצעות טפסים:

עמית עצמאי

עליך למלא טופס בקשת הצטרפות לקרן השתלמות ולצרף את המסמכים הבאים:

  1. צילום תעודת זהות
  2. אישור עוסק מורשה במקרה של פתיחת קרן השתלמות

את טופס ההצטרפות והמסמכים הנדרשים יש לשלוח למשרדינו:

  • "אנליסט קופות גמל בע"מ"
    מגדל אלרוב, שד' רוטשילד 46 תל-אביב, 6688312
  • ניתן לשלוח אלינו גם באמצעות דוא"ל: gemel@analyst.co.il

אפשרויות הפקדה יפורטו במכתב ההצטרפות שיישלח לאחר קבלת הטפסים.
את הוראת מינוי המוטבים המצורפת לטופס ההצטרפות יש לשלוח למשרדינו לכתובת המצויינת לעיל במקור, במסירה אישית או בדואר.

עמית שכיר

עליך למלא טופס בקשת הצטרפות לקרן השתלמות ולצרף צילום תעודת זהות.

את טופס ההצטרפות והמסמכים הנדרשים יש לשלוח למשרדינו:

  • "אנליסט קופות גמל בע"מ"
    מגדל אלרוב, שד' רוטשילד 46 תל-אביב, 6688312
  • ניתן לשלוח אלינו גם באמצעות דוא"ל: gemel@analyst.co.il

אפשרויות ההפקדה העומדות בפני המעסיק, יפורטו במכתב ההצטרפות שיישלח אליו באופן ישיר לאחר קבלת הטפסים.
את הוראת מינוי המוטבים המצורפת לטופס ההצטרפות יש לשלוח למשרדינו לכתובת המצויינת לעיר במקור, במסירה אישית או בדואר.