פתיחת חשבון קרן השתלמות להפקדות חדשות

פתיחת חשבון קרן השתלמות להפקדות חדשות

הצטרפות / הצטרפות והעברה - לקרן השתלמות >>

עמית עצמאי

טפסים:

עליך למלא טופס בקשת הצטרפות לקרן השתלמות ולצרף את המסמכים הבאים:

1. צילום תעודת זהות

2. אישור עוסק מורשה במקרה של פתיחת קרן השתלמות

את טופס ההצטרפות והמסמכים הנדרשים יש לשלוח למשרדינו:

"אנליסט קופות גמל בע"מ"

מגדל אלרוב, שד' רוטשילד 46 תל-אביב, 6688312

ניתן לשלוח אלינו גם באמצעות דוא"ל: gemel@analyst.co.il

אפשרויות הפקדה יפורטו במכתב ההצטרפות שיישלח לאחר קבלת הטפסים.

את הוראת מינוי המוטבים המצורפת לטופס ההצטרפות יש לשלוח למשרדינו לכתובת המצויינת לעיל במקור, במסירה אישית או בדואר.

עמית שכיר

טפסים:

עליך למלא טופס בקשת הצטרפות לקרן השתלמות ולצרף צילום תעודת זהות.

את טופס ההצטרפות והמסמכים הנדרשים יש לשלוח למשרדינו:

"אנליסט קופות גמל בע"מ"

מגדל אלרוב, שד' רוטשילד תל-אביב, 6688312

ניתן לשלוח אלינו גם באמצעות דוא"ל: gemel@analyst.co.il

אפשרויות ההפקדה העומדות בפני המעסיק, יפורטו במכתב ההצטרפות שיישלח אליו באופן ישיר לאחר קבלת הטפסים.

את הוראת מינוי המוטבים המצורפת לטופס ההצטרפות יש לשלוח למשרדינו לכתובת המצויינת לעיר במקור, במסירה אישית או בדואר.