הוצאות ישירות

בחירת טבלה לתצוגה

12/2023

שם הדו"חקובץ להורדה
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: אנליסט מסלולית קופת גמל
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: קופת גמל - אנליסט גמל ישראל
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: קופת גמל - אנליסט גמל אג"ח עד 10% מניות
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: קופת גמל - אנליסט גמל מניות
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: קופת גמל - אנליסט גמל מניות חו"ל
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: קופת גמל - אנליסט שקלי טווח קצר
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: קופת גמל - אנליסט גמל אג"ח
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: קופת גמל - אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: קופת גמל - אנליסט גמל חו"ל
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: קופת גמל - אנליסט לבני 50 ומטה
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: קופת גמל - אנליסט לבני 50-60
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: קופת גמל - אנליסט לבני 60 ומעלה
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: קופת גמל - מחקה מדד S&P 500
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: אנליסט קופת גמל להשקעה
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: קופת גמל להשקעה - אנליסט גמל להשקעה כללי
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: קופת גמל להשקעה - אנליסט גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: קופת גמל להשקעה - אנליסט גמל להשקעה מניות
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: קופת גמל להשקעה - אנליסט גמל להשקעה אג"ח
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: קופת גמל להשקעה - אנליסט גמל להשקעה שקלי טווח קצר
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: קופת גמל להשקעה - אנליסט גמל להשקעה חו"ל
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: קופת גמל להשקעה - אנליסט גמל להשקעה פאסיבי - כללי
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: קופת גמל להשקעה - מחקה מדד S&P 500
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: אנליסט מסלולית קרן השתלמות
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: קרן השתלמות - אנליסט השתלמות כללי
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: קרן השתלמות - אנליסט השתלמות אג"ח עד 10% במניות
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: קרן השתלמות - אנליסט השתלמות מניות
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: קרן השתלמות - אנליסט השתלמות אג"ח
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: קרן השתלמות - אנליסט השתלמות אג"ח ממשלת ישראל
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: קרן השתלמות - אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: קרן השתלמות - אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: קרן השתלמות - אנליסט השתלמות חו"ל
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: קרן השתלמות - מחקה מדד S&P 500
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: אנליסט קופה מרכזית לפיצויים
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: קופה מרכזית לפיצויים - אנליסט מרכזית לפיצויים כללי
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: קופה מרכזית לפיצויים - אנליסט מרכזית לפיצויים ממשלתי
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: חסכון ארוך טווח לילד
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: חסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: חסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות: חסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

יצירת קשר

בעת שליחת הטופס, הריני מאשר/ת לחברה ליצור עמי קשר, לרבות באמצעות שיחת טלפון, כמו כן, הריני מאשר/ת את מדיניות הפרטיות של החברה.

הצטרפות
הצטרפות
*6646