תקרות הפקדה במעמד עצמאי

להלן סכומי ההפקדות המקסימאליים לקופת גמל וקרן השתלמות לשנת 2024

אפיק חיסכוןתקרת הכנסה שנתיתשיעור הפקדה מרביסכום הפקדה מרבי
קופת גמל (1)232,800 ₪ (1)16.5%38,412 ₪ (1)
קופת גמל להשקעה79,005 ₪
קרן השתלמות293,397 ₪ (3)7%20,520 ₪ (4)
(1) בעקבות תיקון 3 לחוק קופות הגמל, החל מינואר 2008 הכספים המופקדים לקופת הגמל מיועדים לקצבה בלבד. (2) מוטב – יחיד, שבשל הכנסתו שולמו בעדו כספים לקופת גמל לקצבה בשיעור מינימלי של 16.5% מסך השכר הממוצע במשק (לשנת 2024 – 2,068 ₪ לחודש), דהיינו 24,821 ש"ח לשנה. (3) תקרת הכנסה קובעת משוקללת שנתית לעמית עצמאי בקרן השתלמות. (4) לשימת לבכם – תקרת הפקדה בקרן השתלמות מוטבת שהרווחים הריאליים בגינה פטורים ממס רווחי הון בשיעור 25% היא ₪20,520

ניתן לבצע הפקדות עד ליום 31/12/2024 במספר דרכים:

 1. שליחת ההמחאה באמצעות הדואר לכתובתינו:
  אנליסט קופות גמל בע"מ, שד' רוטשילד 46 (מגדל אלרוב) תל אביב 6688312
 2. מסירת ההמחאה במשרדינו עד יום 30/12/2024 בשעה 10:00.
  * המחאות אשר יתקבלו לאחר מועד זה לא יופקדו.
  הערה: ההמחאה חייבת להיות עם הסימון 'למוטב בלבד'
 3. העברה בנקאית.
  למידע בנוגע לאופן ביצוע ההעברה בנקאית ניתן לפנות לנציג שירות הלקוחות בטלפון: 03-7147177 או באמצעות דוא"ל gemel@analyst.co.il או בקישור המופיע מטה (דרכי הפקדה בקופות הגמל וקרנות השתלמות)

ריכוז דרכי הפקדה קופת גמל / קרן השתלמות / גמל להשקעה