קופה מרכזית לפיצויים

קופת גמל מרכזית לפיצויים היא קופה שבה העמית הוא המעסיק, והיא משמשת אותו לחיסכון עבור תשלום פיצויי פיטורים לעובדיו. נכון להיום, לא ניתן עוד לפתוח חשבונות חדשים בקופה מרכזית לפיצויים והחל משנת 2011 מעסיקים אינם יכולים לבצע הפקדות חדשות לקופה, אולם ניתן לבצע ניוד כספים בין גופים.

הכספים המופקדים בקופה זו, מושקעים על ידי מנהלי ההשקעה של אנליסט בשוק ההון במטרה להשיג תשואות שיגדילו את החיסכון הצבור. אנליסט מציעה שני מסלולי השקעה שונים עבור קופת גמל מרכזית לפיצויים.

המסלולים שלנו

  • עיקרי מדיניות השקעה
    במסלול זה יושקעו נכסי המסלול בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

  • עיקרי מדיניות השקעה
    מסלול בו יושקעו לפחות 75% מנכסי המסלול במלוות ממשלתיים קצרי מועד (מק"מ), באגרות חוב שקליות של מדינת ישראל ובאגרות חוב צמודות של מדינת ישראל הצפויות להיפרע בתוך שלוש שנים.

מידע למעסיקים – קופה מרכזית לפיצויים

היקף הנכסים והתשואות נלקחו ממאגרי החברה. לחברה זיקה למוצריה המנוהלים והמשווקים על ידה. אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות וכן אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק פנסיוני.
אנליסט מחזיק בהיתר עיסקא הניתן על ידי מכון כתר לכלכלה עפ"י התורה – בנשיאות הגרז"נ גולדברג שליט"א.