קופות גמל וקרן השתלמות

חברת אנליסט קופות גמל בע"מ היא חברה המתמחה בניהול קופות גמל לסוגיהן, והיא החברה החוץ בנקאית הראשונה שקיבלה את רשיון משרד האוצר לניהול קופות גמל. אנליסט מתמחה בניהול חיסכון ארוך טווח וחיסכון לטווח בינוני והיא מנהלת קופת גמל לחסכון, תגמולים ופיצויים, קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה, קופה מרכזית לפיצויים וקופת חיסכון לכל ילד. בכל אחת מן הקופות, מגוון מסלולי השקעה עם תמהיל נכסים שונה.
היקף הנכסים כ-39 מיליארד ש"ח.

המוצרים שלנו

חברת אנליסט בע"מ מציעה מגוון מוצרים לחיסכון והשקעה

 • קרן השתלמות היא מכשיר השקעה לטווח בינוני לשכירים ולעצמאים. ככלל, הכספים בקרן השתלמות הופכים נזילים וניתנים למשיכה הונית ללא מס (בכפוף לתקרה) לאחר שש שנים ממועד ההפקדה הראשונה

 • קופות גמל לחסכון, תגמולים ופיצויים מכונות בקיצור "קופות גמל", והן משמשות מכשיר חיסכון ארוך טווח המיועד לשמש לעת הפנסיה עבור שכירים ועצמאים, וככלל מקנות ההפקדות לקופות הגמל, מהשכר או ממשלח היד, הטבות מס

 • קופת גמל להשקעה היא מוצר פנסיוני חדש יחסית שהושק על ידי רשות שוק ההון בשנת 2016 במטרה לספק אלטרנטיבה ראויה לכל מי שמחפשים אפיקי חסכון נוספים

 • בינואר 2017 החלה לפעול תכנית "חיסכון לכל ילד". מטרת התוכנית היא להבטיח את עתידם הכלכלי של ילדינו ולאפשר להם נקודת פתיחה טובה לקראת חייהם הבוגרים

 • קופת גמל מרכזית לפיצויים היא קופה שבה העמית הוא המעסיק, והיא משמשת אותו לחיסכון עבור תשלום פיצויי פיטורים לעובדיו

 • תיקון 190 לפקודת מס הכנסה שנכנס לתוקף במאי 2012 מעודד אזרחים וגמלאים במדינת ישראל להפקיד כספים לקופת גמל במעמד עצמאי ותוך האפשרות ליהנות מהטבות מס שונות ובכפוף לתנאים שנקבעו, למשוך את החיסכון בכל עת*.
  בין היתר מאפשר תיקון 190 ליצור חיסכון נזיל ברובו* לאחר גיל פרישה ובתנאי שמקבל קצבה חודשית מינימלית **, תוך תשלום מס מופחת בעת המשיכה, על הרווח הנומינלי בלבד (מס של עד 15% במקום מס של 25% על הרווח הריאלי).
  *באמצעות היוון קצבה מוכרת. ** נכון לשנת 2024 5,012 ₪.

 • החל מ-1 לינואר 2024 ייכנסו לתוקפן הוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הנוגעות לאופן הצגת העלות השנתית הצפויה לחוסכים במוצרי החיסכון ארוך הטווח.
  לרשותך מחשבון שיסייע לך לקבל הערכה של שיעור העלות הכוללת הצפויה שבא תישא בשנה זו ביחס לכל מסלולי ההשקעה, בשל דמי ניהול והוצאות ישירות.
  לפני שמתחילים חשוב להכין: (1) דמי הניהול מצבירה/הפקדה שלך; (2) מסלולי ההשקעה בקופות הגמל שבניהול החברה בהם כספיך צבורים.

 • אנליסט רואה באוכלוסיית האזרחים הותיקים נכס ושואפת להיות מוסד פיננסי מוביל המעניק יחס אישי, אנושי, קשוב ומכבד לאוכלוסייה זו.